IŠRINKTA NAUJA PROGIMNAZIJOS TARYBA

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 16 narių: penki tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai, penki mokytojai ir penki 5-8 klasių mokiniai ir vietos bendruomenė deleguotas atstovas Į tarybą tėvus renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovą – bendruomenės „Tauragės Aušra“ deleguotas atstovas

PROGIMNAZIJOS TARYBA 2022-2024 M.

1. Mindaugas Lukošaitis, tėvų atstovas,– progimnazijos tarybos pirmininkas
2. Aušra Gudjonė, tėvų atstovė, – progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja
3. Indrė Breiterienė, mokytojų atstovė, – progimnazijos tarybos sekretorė
Nariai:
4. Jūratė Žilienė, tėvų atstovė
5. Aiva Rimkienė, tėvų atstovė
6. Neringa Bubnelienė, tėvų atstovė
7. Izolina Turauskienė, vietos bendruomenės atstovė
8. Egidijus Katauskas, mokytojų atstovas
9. Diana Pielikienė, mokytojų atstovė
10. Jolita Ušinskienė, mokytojų atstovė
11. Vida Karbauskienė, mokytojų atstovė
12. Saulė Savickaitė, mokinių atstovė
13. Viktorija Bubnelytė, mokinių atstovė
14. Agnė Karbauskytė, mokinių atstovė
15. Rusnė Liepytė, mokinių atstovė
16. Gustė Girskytė, mokinių atstovė

Sveikiname naujai išrinktą progimnazijos tarybą, linkime naujų idėjų ir prasmingų darbų.

Administracija

  • progimnazijos_taryba_nauja

Partneriai