IT ir užsienio kalbų integruota pamoka

Ketvirtadienį progimnazijoje vyko užsienio kalbų ( anglų, rusų bei vokiečių) ir IT integruota pamoka 7 klasės mokiniams. Pamokos tema „Pristatykime gimtąjį miestą turistams‟. Pamokos pradžioje informatikos mokytoja Irena Ambrozienė supažindino mokinius su įrankiais, kuriais jie galės naudotis ne tik rinkdami bei sistemindami medžiagą apie Tauragę, bet ir kurdami lankstinuką turistams. Užsienio kalbų mokytojos Daiva Kvietkuvienė ir Antanina Jucikienė aptarė su mokiniais, kaip būtų galima įdomiau pristatyti Tauragę. Anglų-rusų bei anglų- vokiečių kalbomis pagaminti lankstinukai bus įvertinti dalykų mokytojų bei surengta mokinių darbų mini paroda.

R. Bandzinienė vokiečių kalbos mokytoja

  • 1 (10) (1)
  • 2 (10) (1)
  • 3 (7) (1)
  • 4 (8) (1)
  • 5 (3) (1)

Partneriai