Jubiliejinis Dramos ir lėlių teatro studijos „Boružė” gimtadienis

Dramos ir lėlių teatro studija „Boružė” paminėjo savo 20 – ąjį gimtadienį. Būrelis įsikūrė 1999 metais. Pirmasis pastatytas spektakliukas – „Agė melagė”. Po jo pasipylė kiti darbai darbeliai. Buvo siuvamos lėlės (pirmosios lėlių siuvėjos Gintarė ir Indrė Vaivadaitės), piešiamos dekoracijos, kuriami scenarijai, repetuojama. Iš viso per tuos 20 metų pastatyti 27 spektakliukai, sukurta virš 70 lėlių. Salėje lėlės vos tilpo scenoje! Esame vienintelis rajone išlikęs lėlių teatriukas mokykloje. Mokinukai domisi tokia veikla, šiais mokslo metais būrelį lanko 19 narių. O kiek daug yra ką prisiminti! Geriausiai pavykusius spektaklius: „Nykštukas Nosis”, „Laumės verpėjos” (dalyvavo respublikiniame „Molinuko” festivalyje), „Stebuklingas laikas”, „Bjaurusis ančiukas” (išrinktas geriausiu bibliotekų lėlių teatrų spektakliu 2018m.), „Spragtukas”. Visų ir neišvardinsi. Vaidinome savo mokykloje, darželiuose, Jovarų ir Mažvydo mokyklų mokinukams, Pagramantyje, Žygaičiuose, Lauksargiuose. Įgijome draugų, kurie atvyko pasveikinti mus jubiliejaus proga: Jovarų ir Mažvydo mokyklų mokiniai, mokytojos. Labai mielas staigmenas paruošė kiekviena „Aušros” progimnazijos klasė, net ir priešmokyklinukai mūsų nepamiršo. Iš Vilniaus atvyko pirmoji būrelio narė Gintarė Vaivadaitė-Valaišienė, pasirinkusi scenografijos specialybę ir dirbanti „Lėlės” teatre Vilniuje. Sveikinimų sulaukėme iš mokyklos direktorės Snieguolės Bastakienės, buvusios Vymerio bibliotekos vedėjos Ginos Juškienės, Vaikų bibliotekos „Batuoto katino” teatriuko, Vymerio bibliotekininkės Inos Ivanauskienės. Didžiulis nuoširdus AČIŪ Jums, mielieji! Be Jūsų nebūtų mūsų!

Dramos ir lėlių teatro studijos vadovė Birutė Vaivadienė

  • IMG_6714
  • IMG_6716
  • IMG_6729
  • IMG_6781

Partneriai