Keičiasi mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

Informuojame, kad vasario mėnesį planuojamas keisti Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame gali būti patvirtinta centralizuota mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo I klases tvarka.
Pagrindiniai galimi pasikeitimai:
Priėmimą vykdytų savivaldybės administracija, naudodamasi Ikimokyklinių įstaigų vaikų registravimo elektronine programa (IIVREP).
Iki naujos tvarkos patvirtinimo galioja Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-109 patvirtintas mokinių priėmimo tvarkos aprašas, kurio 24 punkte nurodyta, kad prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. Numatoma, kad vaikai, ugdomi Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir esantys IIVREP bazėje automatiškai būtų perkelti atitinkamai į priešmokyklines grupes ir pradinio ugdymo I klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (iki 2020-01-01) ir mokyklos aptarnaujamą teritoriją, o į laisvas mokymosi vietas (ne pagal aptarnaujamą teritoriją) tėvų prašymai būtų priimami nuo balandžio 1 d.
Kadangi galimi priėmimo į mokyklas tvarkos pakeitimai, todėl tėvų prašymai ir dokumentai nepriimami, apie naujai patvirtintą priėmimo tvarką informuosime vėliau.

Administracija

Partneriai