Dalyvavimas respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų kalbos ugdymo projekte “Laiškas Kalėdų seneliui”

Gruodžio pirmąją savaitę vyko integruota veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje (1PUG). Vaikai “rašė” laišką Kalėdų seneliui. Jie mokėsi išgirsti pirmą žodžio garsą ir dėliodami skirtingus paveikslėlius “užkodavo” savo norą Kalėdų seneliui. Vaikai tikisi protingo Kalėdų senelio, kuris gebės atkoduoti kiekvieno vaiko norą. Projekto aktualumas. Kalba ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankis. Vaiko kalba aktyvėja žaidžiant, sudarant kalbos plėtojimui tinkamas situacijas, kuriant ir pasirenkant tinkamas ugdymo(si) priemones. Vaikams svarbu turėti daug ir įvairių galimybių plėtoti kalbinius gebėjimus, tinkamai ir prasmingai vartoti tiek žinomus, tiek naujus žodžius, išgirsti garsus žodžiuose bei juos taisyklingai ištarti. Nustatyta, kad esant nepakankamai išlavėjusiai foneminei klausai, gali formuotis netikslus garsų tarimas. Neišlavėjusi foneminė klausa tampa pagrindine kliūtimi žodžių garsinės analizės įgūdžiams formuoti.

D. Pielikienė

  • 4 (10) (1)
  • GridArt_20231211_190845415 (1)
  • IMG_20231205_150720 (1)
  • IMG_20231205_152324 (1)
  • IMG_20231205_154049 (1) (1)
  • IMG_20231205_154728 (1)

Partneriai