Matematika kasdienybėje

2016 06 02
Mokant mokinius matematikos ir siekiant jų pažangos yra svarbu pasirinkti tinkamus metodus. Vienas iš tokių metodų buvo projektas ,,Matematika kasdienybėje”, kurį taikiau savo matematikos pamokose 6 – 8 klasių mokiniams.

Projekto tikslas – tyrinėjant atrasti matematikos sąsajas su mus supančia aplinka, buitimi, kasdienybe. Mokiniams skyriau užduotis, nurodydama per kiek laiko reikia jas atlikti. Atrinkus temas, kurias būtų galima pritaikyti projektinei veiklai, mokinius supažindinau su vykdymo eiga, vertinimu.
Septintų klasių mokiniai atlikę savo pažymių iš pagrindinių pasirinktų keturių dalykų, gautų per du mėnesius, analizę individualiai atsiskaitė temą „Duomenų vaizdavimas ir skaitymas“. Dirbami porose integruotoje matematikos ir informacinių technologijų pamokoje parodė savo meninius gebėjimus kitaip pristatydami geometrines figūras. Taip pat mokiniai atskleidė savo gebėjimus dirbti komandoje. Labai džiaugiuosi septintokais, kurie noriai vedė pamokas, patys kūrė testus, naudojosi planšetėmis.
Aštuntų klasių mokiniai ieškojo simetrijos gamtoje, fotografavo ir pristatė rezultatus skaidrėse, atliko tyrimą – kiek laiko turi miegoti žmogus iki 18 metų amžiaus. Savo tyrimą tiriamųjų darbų konferencijoje pristatė Lukas M.
Šeštokai atliko tris projektinius darbus, susijusius su procentais, masteliu ir duomenų rinkimu bei pristatymu. Šio projekto metu atsiskleidė mokinių kūrybiškumas, jie atrado matematiką kituose mokomuosiuose dalykuose, suprato matematikos pritaikymą realiame gyvenime, pagerino informacinių technologijų įgūdžius.
Maloniai nustebino 8A klasės Luko linkėjimas, sukurtas panaudojant matematinius terminus ir duotus žodžius:
Linkiu jums skausmą sumažinti,
Pridėti draugystę prie nuoširdaus juoko,
Padalinti netoleranciją į atomus,
Padauginti vienybę tarp žmonių,
Pakelti laipsniu meilę artimam.
Tikiu, kad gerai pailsėję, pasisėmę naujų idėjų kitais mokslo metais tęsime projektą.

Matematikos mokytoja G. Statkuvienė

  • image0018

Partneriai