Matematikos pamokoje – mokyklos istorija

Matematikos pamokos metu 6 klasės mokiniai kartu su matematikos mokytoja G. Statkuviene linksmai nusiteikę atliko sunkų, daug laiko ir kantrybės reikalaujantį statistinį tyrimą. Mokiniai analizavo ir suskaičiavo, kiek Tauragės „Aušros” progimnazijos internetiniame puslapyje yra parašytų ir įdėtų straipsnių apie mokyklos veiklą, integruotas pamokas, išvykas ir renginius per 2016–2017 m. m. Dirbdami porose, naudodami planšetes mokiniai žymėjosi visą svarbią informaciją apie mokyklos veiklą. Visa informacija turėjo būti tiksli, nebuvo galima praleisti nė vieno renginio, intergruotos pamokos ar išvykos. Pamokos pabaigoje mokiniai mėgino suskaičiuoti, kiek procentų visų straipsnių sudaro pamokos ir kiek renginiai. Taip pat kurį mėnesį daugiausiai įdėtų straipsnių ir kurie mokytojai daugiausiai rengė išvykų, renginiųir t. t. per 2016–2017 m. m.
Tai štai jų statistinis tyrimas. Iš viso per 2016–2017 m. m. buvo parašyta 163 straipsniai. Iš jų apie pamokas – apytiksliai 26%, apie renginius – 74%. Daugiausiai straipsnių parašyta gegužės mėnesį, apie 25%, o mažiausia – birželį, apie 4%.

6 kl. mokinė Meda Vaišvilaitė

Sveikiname mokytojas: V. Karbauskienę ir pradinių klasių mokytojas E. Mikavičienę ir L. Putinienę už daugiausiai parašytų straipsnių internetiniame puslapyje.

  • integruot.

Partneriai