Nauji vadovėliai

2023-2024 mokslo metais pradėta dirbti pagal atnaujintas Bendrojo ugdymo programas (BUP). Nelyginėms progimnazijos klasėms (1, 3, 5, 7) leidžiami nauji vadovėliai. Mūsų progimnazija skyrė didelį dėmesį naujų vadovėlių įsigijimui, dalyvavo projekte, skirtame įsisavinti lėšas iš ES. Nupirkti nauji vadovėliai (foto) mokiniams, mokytojams po vadovėlį, kuriems visai klasei nebeužteko lėšų. Privaloma: naują vadovėlį užsirašyti kam priklauso, apsilenkti, saugoti. Neprirašinėti, nepripiešti, saugoti nuo gyvūnų, vandens. Už sugadintą vadovėlį reikės atsiskaityti nustatyta tvarka. Ačiū tiems, kas rūpestingai saugote vadovėlius. Jie turi tarnauti ne vienai mokinių laidai.


Birutė Vaivadienė

  • IMG_2626 (1)
  • IMG_2629 (1)
  • IMG_2633 (1)

Partneriai