Netradicinėje aplinkoje tikybos pamoka „Pelenų diena – gavėnios pradžia“

Vasario 26 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 4 klasės mokiniai, tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė dalyvavo Šv. Mišiose. Pelenų diena pradedame gavėnią – atgailos ir Kristaus kančios prisiminimo laiką. Tą dieną šventinami pelenai ir barstomi žmonėms ant galvų, kviečiant prisiminti savo trapumą ir atgailauti už nuodėmes. Kunigas tikintiesiems ant galvų berdamas pelenus taria: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“. Ketvirtos klasės mokiniai turėjo galimybę prisiliesti prie šios apeigos, kiekvienam buvo užberti pelenai. Po Šv. Mišių bendravome su parapijos jaunimo dvasios kunigu Donatu Žukausku. Dieve, kasmet maloningai kvieti mus gavėti, kad mes Tavo tikintieji, sąžinę apvalę, džiaugsmingai lauktume šventųjų Velykų. Kunigas kalbėjo apie pasninkavimą, ne tik penktadieniais mėsiškų patiekalų nevalgymą, bet apie dvasinį pasninkavimą. Mokytoja Jolanta paaiškino ką šiuo metu bažnyčioje reiškia liturginė spalva – violetinė t.y. kunigo rūbai, stula, violetinės žvakės, altorius be gėlių. Pabaigoje kunigas Donatas palaimino vaikus ir paragino būti nuoširdžiais su tėveliais, su mokytojais, su seneliais. Taip pat pakvietė penktadieniais dalyvauti Kryžiaus kelio stočių liturgijoje.

Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

  • dav
  • dav
  • dav
  • dav

Partneriai