Paskaita-diskusija „Mūsų planeta – mūsų ateitis“

Tauragės „Aušros“ progimnazijos savivaldos nariai organizavo 5-8 klasėms paskaitą-diskusiją tema „Mūsų planeta –mūsų ateitis“. Kovo 22 – 26 dienomis klasės valandėlių metu Kamilė Kiliokaitytė, Greta Zajančauskaitė, Kipras Brazauskas, Gustas Aukštkalnis, Viktorija Bubnelytė, Saulė Savickaitė pristatė savo skaidres apie gamtos taršą, klimato kaitą, gamtos nykimą. Gintautė Ačaitė vedė pokalbį su mokiniais, kurio metu daugelis išsakė savo nuomonę, spėjimus, mokiniai dalyvavo viktorinoje, kurią sukūrė Aira Neverdauskaitė Kahoot programoje. Tai buvo pirmasis pačių mokinių iniciatyva organizuotas renginys aktualia visiems tema.

Emilija Krakytė, 8 kl.mokinė

Partneriai