Pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“

Mokslo metų paskutinėmis dienomis mokykloje organizuojamos pažintinės dienos, kurių metu moksleiviai teorines žinias taiko praktiškai, tyrinėja aplinką, vieni gilina įgytas žinias ir gebėjimus, o kiti susipažįsta su naujomis veiklomis. Birželio 17 d. 5 – 8 klasėms vyko pažintinė diena „Lietuvos pilietis aš esu“. 5 klasės moksleiviai dalyvavo savanorystės veikloje – puošė lauko klasę. Pirmoje dienos veikloje šeštokai, septintokai ir aštuntokai fotografavo Tauragės gamtinius, istorinius, kultūrinius, poilsio ir k.t. objektus; antroje – nustatė objektų vietą Tauragėje ir kėlė informaciją į interaktyvų žemėlapį – gilino gebėjimus dirbant su ArcGIS. Pasižvalgyti po žemėlapį galime: https://arcg.is/0O94f5
Trečioji pažintinės dienos veikla: ArcGIS Survey123 apklausoje atsakė į klausimą Ką Tau reiškia būti Lietuvos piliečiu? Skaitėme daug nuostabių minčių apie tai, ką reiškia jaunimui būti Lietuvos piliečiu:
„Lietuvos piliečiu būti man reiškia, kad galiu laisvai vaikščioti gatve. Močiutei reiškia, kad gali balsuoti kas bus kitas prezidentas, meras ir taip toliau. Seneliui reiškia, kad jis gali nesijaudinti jei jam kažkas atsitiks.“;
„Būti Lietuvos piliečiu man reiškia garbė, todėl, kad Lietuva nėra didžiulė šalis, bet tikrai verta garbės ir laisvės. Lietuva yra pasiekusi labai daug: turime savo kalba, savo žodį, vandenį, turime nuostabią gamtą, gerbiame žmones ir jų nuomonę.“
„Man smagu būti Lietuvos piliečiu. Čia gimiau ir augu. Kalba ne kaip kitų šalių, tokia graži.“
„Mylėti Lietuvą, gerbti ją ir jos istoriją“
Nuoširdus ačiū moksleiviams už atliktą veiklą, gražias mintis.

Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė

Partneriai