Pažintinė diena „Tautų diena. Tautinės mažumos Lietuvoje“

Lapkričio 17 dieną „Aušros“ progimnazijoje vyko pažintinė diena, kurios tikslas susipažinti su Lietuvoje gyvenančiomis kitų tautų bendruomenėmis, jų istorija, papročiais, tradicijomis. Stebėdami Tautinių mažumų departamento prie LRV sukurtą filmą „Lietuvą kūrėme kartu // Lietuvos tautinės mažumos“ mokiniai sužinojo, kad Lietuvoje gyvena apie 150 skirtingų tautybių žmonių. Aplankę Vymerio bibliotekos darbuotojų paruoštą parodą, susipažino su įvairių tautybių autorių knygomis, o technologijų kabinete pristatė ir vaišinosi savo paruoštais patiekalais. 5, 6 klasių mokiniai dalyvavo nuotoliniame susitikime su žydų bendruomenės atstovėmis, kurios vaizdžiai papasakojo apie svarbiausias tautos šventes ir kasdieną.
Kartu minint Pasaulinę GIS dieną kompiuterių klasėje aštuntokai kūrė bendrą skaitmeninį žemėlapį „Lietuvos tautinių mažumų gatvės“, pažymint Tarptautinę Tolerancijos dieną užsienio kalbų pamokose kūrė įvairių kalbų žodyną ir tolerancijos šūkius.
2022 metai paskelbti Lietuvos karaimų metais, todėl pažintinės dienos metu didesnis dėmesys skirtas šiai bendruomenei: mokiniai susipažino su karaimų dainomis ir dainavo karaoke karaimų kalba.
7 klasės mokiniai, dailės pamokoje, klausydami pasakojimo pakartojo, kokias žino tautines mažumas Lietuvoje, diskutuodami ir žiūrėdami nuotraukas prisiminė patirtus įspūdžius išvykoje į Trakus. Tyrinėdami turimas nuotraukas ir surinktą informaciją apie karaimų bendruomenę, tęsė pradėtą projektinę veiklą. Pasirinktomis ir aptartomis grafinės raiškos priemonėmis, piešė pradėtą kompoziją apie karaimų tautinę mažumą.
8 klasės mokiniai istorijos pamokoje peržiūrėjo filmą „Totoriai ir karaimai Lietuvos istorijoje“, susipažino kada ir kaip į Lietuvą atėjo, kur įsikūrė, kokią religiją išpažino totoriai ir karaimai.


Danguolė Jonikienė

Partneriai