Prakartėlių konkursas – paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“

Į progimnaziją atkeliavo 2018 m. gruodžio mėnesį vykdyto respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkuso – parodos „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“, tema „Prakartėlės“ rezultatai. Šį konkursą organizavo Tauragės r. „Šaltinio” progimnazijos technologijų ir dorinio ugdymo mokytojai bei Tauragės r. savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Prakartėlių parodą buvo galima apžiūrėti Parapijos namuose. Šiame konkurse dalyvavo du dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ mokiniai. Tai Arnas Gestautas ir Ignas Plienaitis 7 klasė. Džiaugiamės, kad Igno Plienaičio sukurta „Prakartėlė“ įvertinta Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono Mariaus Venckaus padėka ir gausiomis dovanomis.

Dailės mokytoja ekspertė ir būrelio vadovė Vida Karbauskienė

  • DSC_0926 (1)

Partneriai