PRANEŠIMAS APIE TAURAGĖS R. PAGRAMANČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. 1-62 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės r. Pagramančio pagrindinę mokyklą“, pranešame apie parengtą Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą.

Reorganizuojamų įstaigų duomenys:
1. Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Piliakalnio g. 1, LT- 73305 Pagramančio mstl. Mažonų sen. Tauragės rajonas;
įstaigos kodas – 190471889;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
2. Tauragės „Aušros“ progimnazija:
teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;
buveinė – Aerodromo g. 6, LT – 72186, Tauragė;
įstaigos kodas – 190469094;
registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą –Juridinių asmenų registras.
Reorganizavimo būdas – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie Tauragės „Aušros“ progimnazijos.
Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla.
Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Tauragės „Aušros“ progimnazija su Tauragės „Aušros“ progimnazijos Pagramančio pradinio ugdymo skyriumi.
Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės „Aušros“ progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.
Tauragės r. Pagramančio pagrindinė mokykla kaip juridinis asmuo savo veiklą baigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos ( iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. ).

Su Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos ir Tauragės „Aušros“ progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašo projektu galima susipažinti Tauragės r. Pagramančio pagrindinės mokyklos internetinėje svetainėje www.pagramantis.taurage.lm.lt, Tauragės „Aušros“ progimnazijos interneto svetainėje www.tauragesausra.lt, ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt .

APRAŠAS

Partneriai