Projektas „Darni mokykla“ 2019 -2021 m.m. – laimėtas SIDABRINIS diplomas!

„Aušros“ progimnazija jau penktus metus dalyvauja resp. programoje „Darni mokykla“. Programa „Darni mokykla“ siekia paskatinti mokinius mokyklose imtis iniciatyvos, ugdyti darnios gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Darnaus vystymosi tikslai padeda natūraliai ugdyti vaikų vertybines nuostatas, pavyzdžiui, sveikos gyvensenos ar bendros gerovės tikslas, skatina kovą su klimato kaita, energijos taupymą ir t.t. Mokykloje bei mokantis nuotoliniu būdu pravedėme labai daug veiklų: integruotų pamokų, dalyvavome įv. projektuose, akcijose, seminaruose susijusiuose su tvarumu. Programoje dalyvavo net 59 ugdymo įstaigos ir įvykdė daugybė tvarių ir darnių veiklų savo vietinėms bendruomenėms. Sudaryta vertintojų komanda vertino visas pateiktas dalyvių ataskaitas ir kiekvienai priskyrė:
• Dalyvio diplomą (iki 150 taškų)
• Žaliąjį diplomą (150-250 taškų)
• Sidabrinį diplomą (250 -400 taškų)
• Auksinį diplomą (daugiau nei 400 taškų)
Pagal surinktą taškų kiekį Tauragės „Aušros“ progimnazijai buvo priskirtas sidabrinis diplomas.
Sveikiname visą mokyklos bendruomenę bei tikimės įv. veiklų ir kitais metais – naujame Darnios mokyklos sezone!

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

Partneriai