Resp. programos „Darni mokykla“ 2022 -2023 m.m. įvertinimas – „Aušros“ progimnazijai SIDABRINIS DIPLOMAS!

Lapkričio 8 d. Kauno VDU klasikinio ugdymo mokykloje vyko programos Darni mokykla baigiamoji konferencija bei programos „Darni mokykla“ naujo sezono 2023-2024 m. veiklų pristatymas. „Aušros“ progimnazija jau kelerius metus dalyvauja resp. programoje „Darni mokykla“. Į konferenciją vykome kartu su darnios mokyklos programos nare dailės –technologijų mokytoja Vida Karbauskiene. Programoje dalyvavo 36 ugdymo įstaigos ir įvykdė daugybė tvarių ir darnių veiklų savo vietinėms bendruomenėms. Konferencijos metu mokyklos pasidalijo savo gerąja patirtimi. Kaip ir kiekvienais metais laukėme komisijos įvertinimo už 2022-2023m. mokykloje pravestas su darnumu, tvarumu veiklas. Sudaryta Darnios mokyklos vertintojų komanda vertino pateiktas dalyvių ataskaitas už 2022-2023 m.m. ir už veiklas priskyrė:
• Dalyvio diplomą (iki 150 taškų)
• Žaliąjį diplomą (150-250 taškų)
• Sidabrinį diplomą (250 -400 taškų)
• Auksinį diplomą (daugiau nei 400 taškų)
Pagal surinktą taškų kiekį Tauragės „Aušros“ progimnazijai buvo priskirtas sidabrinis diplomas.

Programa „Darni mokykla“ siekia paskatinti mokinius mokyklose imtis iniciatyvos įv. darnumo, tvarumo temomis, ugdyti darnios, sveikos gyvensenos įpročius bei šviesti žmones apie tvarius, aplinkai ir visuomenei vertingus pasirinkimus. Darnaus vystymosi tikslai ( jų yra 17) padeda natūraliai ugdyti vaikų vertybines nuostatas: sveikos gyvensenos (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, maisto nešvaistymo…), skatina kovą su klimato kaita, energijos, vandens taupymą, vartojimo mažinimą, rūšiavimą ir t.t. Mūsų progimnazijos bendruomenė mokiniams pravedėme labai daug veiklų: tai integruotos pamokos, projektai, akcijos, parodos, gamtosauginės olimpiados, seminarai, susiję su tvarumu, darnumu, sveika gyvensena….
Sveikiname visą mokyklos bendruomenę bei tikimės šaunaus bendradarbiavimo įv. veiklose 2023-2024 m. – naujame Darnios mokyklos sezone!

Darnios mokyklos koordinatorė mokytoja Aida Vaičiūnienė

  • Fiksavimas11
  • Fiksavimas12
  • Fiksavimas13

Partneriai