Respublikinio ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevencinio projekto „Žaidimai moko“ nauda vaikams

2019-2020 m. m. PUG 2 dalyvavo Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankos pirštų) judesius. Šio projekto uždaviniai: plėsti erdvės sąvokas; lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką; gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą; skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Šį projektą organizavo Kelmės r. pedagoginė psichologinė tarnyba. Projektas truko 7 mėnesius. Projekto veiklos buvo organizuojamos atsižvelgiant į organizatorių sudarytą programą ir į individualius ugdytinių poreikius, gebėjimus, veiklos spartą. Pagrindinė projekto veiklos forma – žaidimai. Savaitės pradžioje vaikai būdavo supažindinami su nauja tema, sąvokomis ir žaidimais. Visą savaitę vykdavo įvairios veiklos. Projekto metu netrūko grupinių žaidimų, kurių tikslas – ugdyti draugiškumą, paslaugumą bendraamžiams, plėtoti kūrybines galias. Žaidimų metu siekta, kad vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų: nuostabą, juoką, atradimo jausmą, daug judėtų. Kai kurios projekto temos buvo derinamos prie grupės ugdymo plano. Visos veiklos, kurios atliekamos per žaidimą ar su žaidimu, yra pačios įdomiausios ir smagiausios, per tokias veiklas daug sužinoma ir išmokstama.

Lina Obadauskė

  • 1 (20)
  • 2 (10)
  • 3 (8)
  • 4 (7)
  • 5 (4)

Partneriai