Saugiai naudokimės pirotechnikos gaminiais

Kasmet, artėjant Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms, rūpestį kelia civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas. Kad išvengtume skaudžių nelaimių, specialistai pataria, kaip naudotis fejerverkais ir kitomis pirotechnikos priemonėmis. Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

F1 – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;

F2 – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;

F3 – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;

F4 – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. Juos gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai. Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją. Iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose. Sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje. Uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jo uždegti ir neikite prie jo. Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Petardas pirkite kartu su vaikais ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant. Nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jų laikymui reikalingos tam tikros sąlygos. Jos turi būti apsaugotos nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą. Sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis. Draudžiama naudoti pirotechnikos priemones prie gydymo ir reabilitacijos įstaigų, mokyklų, darželių, šarvojimo patalpų ir miesto prekyvietės. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui, dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant skambinkite į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu. Saugiai pasitikime Šv. Kalėdas ir Naujuosius 2018 metus.

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius

  • frwrk

Partneriai