Septyni Jėzaus regimi ženklai – Sakramentai

021-04-14 d. Teams platformoje vyko integruota tikybos – IT pamoka 7a/b klasėje. Pamoką vedė tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė ir IT mokytoja metodininkė Irena Ambrozienė. Bažnyčioje nuostabiu būdu veikia ir pats Jėzus, kuris mums rodo Dievo meilės ženklus – daro tą patį, ką darė dėl žmonių gyvendamas žemėje: teikia gyvybę, gydo, maitina, laimina, guodžia, už mus aukojasi. Šie Dievo gerumo ir pagalbos ženklai vadinami sakramentais. 7 a/b klasės mokiniai susipažino su septyniais Sakramentais. Gebėjo suprasti, kad Sakramentai yra Jėzaus įsteigti regimi ženklai, kuriais gauname Dievo malonę, kitaip tariant, tai būdai priimti Dievo meilę ir pagalbą. Išsiaiškino, kad pats svarbiausias sakramentas, tai Krikštas. Nepriėmę Krikšto, negalime priimti kitų sakramentų. Per Krikštą gauname vardą, kuris jungia su tą patį vardą turinčiais šventaisiais, mus globojančiais danguje.


Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

  • image (1)
  • IMG_20210414_120711 (1)
  • IMG_20210414_124410 (1)

Partneriai