Skaitovų konskursas

Trečiadienį progimnazijoje įvyko Skaitovų konkursas. Jame dalyvavo patys drąsiausi ir labiausiai gimtąjį žodį mylintys 5, 6a, 8 klasių mokiniai. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo jaunimu! Komisija nusprendė, kad mūsų progimnazijai rajoniniame etape atstovaus 5-okai – Kipras Brazauskas ir Dovydas Petryla. Linkime jiems sėkmės.

S. Bajorinienė

  • nuotrauka1

Partneriai