Smulkiosios motorikos ir pūtimai žaidimai

Gruodžio 21d. vyko integruota veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje (2PUG). Vaikai žaidė įvairius žaidimus, lavinančius smulkiąją motoriką ir kalbinį kvėpavimą. Smulkiosios motorikos lavinimas yra ypatingai svarbus kalbos tobulėjimui. Pastebėta, kad pirštų pagalvėlių stimuliavimas suaktyvina už kalbą atsakingų smegenų centrų darbą. Dažniau lavinant smulkiąją vaiko motoriką, greičiau jis išmoksta ir įsimena naujus žodžius, anksčiau pradeda kalbėti sakiniais, lengviau išmoksta skaityti bei geriau sekasi spręsti matematines užduotis.


D. Pielikienė

  • smulk.mot., put.žaid.1
  • smulk.mot.,put.zaid.2

Partneriai