Šok į tėvų klumpes

      Profesinio veiklinimo įniciatyva „ Šok į tėvų klumpes‘ jau skaičiuoja dešimtmetį.
     Tai nacionalinė profesinio veiklinimo iniciatyva, skirta 1–12 klasių mokiniams. Ją nuo 2015 m. organizuoja Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros (LINEŠA) Ugdymo karjerai skyrius. Pagrindinis tikslas – pasitelkus mokinių tėvus (globėjus), suteikti mokiniams profesinio veiklinimo paslaugas, ugdyti jų karjeros kompetencijas, supažindinti su artimųjų profesijomis ir fizinėmis jų darbo vietomis.
     Kasmet pavasarį (balandžio–birželio mėn.) visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos būti aktyviomis prisijungiant prie nacionalinės profesinio veiklinimo iniciatyvos ir pasidalyti gerąja jos organizavimo patirtimi.
Iniciatyvos tikslas yra pasitelkus mokinių tėvus/globėjus, suteikti 1–12 kl. mokiniams profesinio veiklinimo paslaugas, ugdyti jų karjeros kompetencijas, supažindinti su artimųjų profesijomis ir fizinėmis jų darbo vietomis.
Mūsų progimnazijos moksleiviai domisi savo tėvelių profesijomis, lankosi jų darbovietėse arba kviečiasi tėvelius į klasės valandėles.  Jie aktyviai įsijungė ir į „ Šok į tėvų klumpes“. Šįkart mokiniai panoro apsilankyti rajono įmonėse. Didžiausio populiarumo sulaukė Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas bei Tauragės r. savivaldybes priešgaisrine tarnyba.

Karjeros specialistė R.Bandzinienė 

  • b6e31b4a-fd2e-47d9-a428-21e325a180fa

Partneriai