„Šventasis Raštas – Dievo laiškas žmonėms“

Gruodžio 19 d. 8-oje klasėje vyko integruota tikybos ir IT pamoka. Integruotoje pamokoje buvo kalbama apie literatūrinius Šv. Rašto žanrus. Buvo nagrinėjami duoti Šv. Rašto pavyzdžiai. Mokiniai kūrė skaidres ir užfiksavo svarbiausius dalykus, surašė pagrindines mintis. Šv. Raštą užrašė įvairūs žmonės, tad ir knygų stilius, jų žanras skiriasi. Dievas savo minčių nediktavo žmonėms paraidžiui. Jis įkvėpė mintis, kurias reikėjo išreikšti, o kaip tai perteiks, priklausė nuo žmogaus ir jo gabumų, išsilavinimo ir nusiteikimo. Norint teisingai suprasti kurią nors Šv. Rašto knygą ar posakį, reikia atsižvelgti į viso Šv. Rašto pobūdį, knygos parašymo tikslą, literatūrinį žanrą, istorines aplinkybes. Nereikia užmiršti, kad Šv. Raštą rašė daug įkvėptų autorių, todėl atskiros dalys priklauso skirtingiems žanrams.

Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

  • IMG_20171219_115807 (1)

Partneriai