Tauragės „Aušros“ pagr. m-klos mokytojai tobulinosi Anglijoje

2016 02 01
Tauragės „Aušros“ pagrindinė mokykla jau septyneri metai dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Šį kartą sėkmingai įsijungusi į tarptautinį daugiašalės partnerystės Erasmus + projektą „Aktyvi visuomenė ir aplinkos supratimas per formalų ir neformalų mokymą“, sausio 24 – 30 d.Anglijoje susitiko su kitais projekto dalyviais: čekais, portugalais, italais, lenkais, rumunais, švedais. Anglų kalbos mokytoja D.Kvietkuvienė, biologijos mokytoja A.Vaičiūnienė ir pradinių klasių mokytoja A.Dragūnienėlankėsi puikioje ir svetingoje Lanchester EP pradinėje mokykloje.Čia vyko mokymai, kurių metu dalyviai diskutavo apie klimato kaitą, platesnį atsinaujinančių energijos šaltiniųpanaudojimą savo šalyse, apie taršos mažinimą pasauliniu mastu. Buvo stebima pradinių klasių mokinių veikla, renginiai.
Parsivežėme daug žinių, šypsenų, taip neįprastų lietuviams, tolerancijos ir ramybės bendraujant ir keliuose, patobulinome anglų kalbos įgūdžius.
Džiaugiamės galėdami dalyvauti šiame projekte, nes Žemės biologinės įvairovės išsaugojimas – vienas svarbiausių uždavinių siekiant mūsų ateities gerovės

  • koliaui2
  • koliauia
  • koliaas3

Partneriai