TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS LAIKINAI UŽIMTI

2017 03 22
TAURAGĖS „AUŠROS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA SKELBIA KONKURSĄ VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS LAIKINAI UŽIMTI

Darbo pobūdis: tvarkyti buhalterinę apskaitą, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus, apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas, rengti biudžeto vykdymo ataskaitas, finansinių ataskaitų rinkinį pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir vykdyti kitus darbus, numatytus pareigybės aprašyme.
Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
* Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus
* aukštasis buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
* išmanyti biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;
* mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis: „Miscrosoft Dynamics NAV“ pagal VSAFAS reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“, darbo užmokesčio skaičiavimo sistema STEKAS ir finansinių ataskaitų pateikimo informacine sistema VSAKIS
* turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;
Pretendento privalumai:
* kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais);
* ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis
Pretendentų vertinimo (atrankos) būdas:
Testas žodžiu (pokalbis).
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
prašymą dalyvauti konkurse;
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
išsilavinimą liudijantį dokumentą (kopiją);
gyvenimo aprašymą (CV);
asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, įgūdžius, reikalingus šioms pareigoms užimti;
Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.1).
Pažymą dėl Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų apie fizinį asmenį.
Dokumentai priimami iki 2017 m. kovo 31 d., adresu Tauragės ”Aušros“ pagrindinė mokykla, 116 kab. Aerodromo g. 6, Tauragė. Telefonas pasiteiravimui (8 446) 72 706; 865682250
Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą bus informuoti asmeniškai. Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Partneriai