Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką fizinio ugdymo mokytojo(-os) pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
Reikalavimai:
•kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas (aukštasis išsilavinimas ir fizinio ugdymo ar kūno kultūros mokytojo kvalifikacija);
•informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
•gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
•kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
•gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,71-11,39 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,6 etato (909 val. per metus / 21,6 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 3 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 11 d. 17.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@tauragesausra.lt
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Planuojama pokalbio data 2023 m. rugpjūčio 22 d.

Prašymo forma
Kandidatų į darbo vietas informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

Partneriai