Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką lopšelio – darželio auklėtojo padėjėjo (Mažonų ikimokyklinio ugdymo grupėje) pareigybei užimti

Reikalavimai:
• būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
• išmanyti maisto patiekalų saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus;
• gebėti bendradarbiauti su grupės pedagogu ir mokinių tėvais (globėjais).
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,1 – 8,0 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (pavaduoti lopšelio – darželio auklėtojo padėjėją esančią nėštumo ir gimdymo atostogose)
Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Tujų g. 13, 72153 Mažonų k., Tauragės r.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 10 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 11 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami pokalbiui elektroniniu paštu arba telefonu. Planuojama pokalbio data 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Partneriai