Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Reikalavimai: atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus priešmokyklinio ugdymo pedagogui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Darbo vietos adresas:. Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Pretendentai privalo pateiki šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtina).
Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 20 d., pabaiga 2019 m. rugpjūčio 28 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel. 8 446 72706, mob.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Partneriai