Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką šokių mokytojo (pradiniame ugdyme) pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
Reikalavimai:
•atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus šokių mokytojui (pradiniame ugdyme), Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
•informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
•kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
•gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,25 etato
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje (forma pridedama)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Kandidatų į darbo vietas informavimo apie duomenų tvarkymą forma (pridedama).
7. Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas (neprivaloma)
Dokumentų priėmimo pradžia 2022 m. birželio 27 d., pabaiga 2022 m. rugpjūčio 12 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 865682250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Planuojama pokalbio data 2022 m. rugpjūčio 23 d.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE ŠOKIŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

KANDIDATŲ Į DARBO VIETAS INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Partneriai