TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PAKAITINIO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Tauragės „Aušros“ progimnazija : savivaldybės biudžetinė įstaiga; Aerodromo g. 6. LT-72186 Tauragė; kodas 190469094.
Pareigybė: vyriausiasis buhalteris
Pareigybės lygis: A (A2)
Pagrindinės funkcijos:
– organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai ištekliai;
– rengia progimnazijos išlaikymo sąmatas, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą;
– rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
– registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
– vykdo išankstinę finansų kontrolę;
– apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
– vykdo kitas funkcijas numatytas progimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
– aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atsakomybę;
– mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „Microsoft Dynamicc NVA“ pagal VSAFAS reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“, darbo užmokesčio skaičiavimo programa „Stekas“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS;
– išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
Pretendento privalumai:
– ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis;
– kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais).
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– gyvenimo aprašymą (CV)
– užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 469)
– teistumo/neteistumo pažymą;
– gali pateikti rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 13 d. adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, 116 kab., telefonai pasiteiravimui: 8 446 72706, mob.: 8 656 82250.
Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuoti asmeniškai, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu (numatoma pokalbio data 2018-08-21). Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Partneriai