Tauragės miesto misijų savaitė

Gegužės 30 d. būrys misionierių – vienuolių ir pasauliečių lankėsi „Aušros“ progimnazijoje. Misijų koordinatoriai: Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas dr. Marius Venskus, katalikų tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir karjeros specialistė Rima Bandzinienė. Kas yra misijos ir koks jų tikslas? Misijos yra visuotinės Bažnyčios uždavinys, kurį Jai patikėjo Jėzus Kristus. Visi krikščionys yra siunčiami skelbti Gerąją Naujieną apie Dievo meilę ir išgelbėjimą Kristuje Jėzuje. Misijų tikslas – pažadinti žmonėse Dievo troškimą ir visa širdimi kreiptis į Jį.

Tikybos mokytoja Jolanta

  • 349330744_189177577419306_469546336451825656_n (1)
  • 350355444_1057839445199430_924205625787725905_n (1)
  • 350377159_285452787242994_1201568360624657245_n (1)
  • 350381962_1023107845520098_752323903446410750_n (1)

Partneriai