Ugdymo karjerai pamoka „Mūsų mokyklos darbuotojai“

8 klasės mokiniai prieš atostogas atliko ugdymo karjerai skirtą užduotį „Mūsų mokyklos darbuotojai“. Mokiniai pasiskirstę į grupes po keturis traukdami burtus išsirinko du mokyklos darbuotojus, su kuriais turėjo susitikti. Į šiuos susitikimus buvo įtraukti visi mokyklos darbuotojai: administracija, techninis personalas, valgyklos personalas, pedagoginis personalas ir specialistai. Susitikę su šiais darbuotojais mokiniai turėjo išsiaiškinti, kiek metų darbuotojas eina šias pareigas, kokias pagrindines užduotis atlieka, ką savo darbe labiausiai mėgsta, kokie didžiausi sunkumai, kokias priemones ar įrankius naudoja. Visoms grupėms užduotį pavyko atlikti, o apklausę darbuotojus kai kurie mokiniai sužinojo įdomios ir stebinančios informacijos. Mokiniams buvo taikomas formuojamasis vertinimas, atkreipiant dėmesį į grupių surinktos informacijos nuoseklumą, darbą grupėse. Kalbėdamiesi su mokyklos darbuotojais aštuntokai pažino skirtingas pareigybes, galėjo lengviau suprasti, kokias užduotis atlieka skirtingi darbuotojai.

Ugdymo karjerai vadovė S. Bajorinienė

  • 20171214_093630 (1)

Partneriai