Ugdymo proceso nutraukimas 4b klasėje

Ugdymo proceso nutraukimas 4b klasėje
Kadangi progimnazijos 4b klasėje serga 58 procentai mokinių, suderinus su Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi priimtas sprendimas 2018 m. vasario 13-15 d. laikinai nutraukti ugdymo procesą 4b klasėje.
Vasario 13 -15 d. laikotarpio dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Partneriai