Vasaros stovykla „Lietuvos istorijos pėdsakai Tauragėje“

2016 06 13
Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos 6 – 7 klasių mokiniai dalyvavo 5 dienų (birželio 6 – 10 d.) dieninėje vasaros poilsio stovykloje „Lietuvos istorijos pėdsakai Tauragėje“, kurią finansavo Tauragės rajono savivaldybė. Stovyklos tikslas: vaikų pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas. Stovyklos vadovai L.Trijonienė, D. Jonikienė, G.Lunskis atsakingai paruošė programą numatydami kiekvienos dienos veiklas. Pirmąją stovyklos dieną mokiniai susiskirstę į grupes, pasidalinę pareigomis, sukūrę stovyklos emblemą patraukė į Tauragės krašto muziejų, kur dalyvaudami edukaciniame užsiėmime susipažino ir pagilino žinias apie Tauragės miesto istoriją XVI – XIX a.

Antrąją stovyklos dieną stovyklautojai, pasipuošę pačių sukurta stovyklos emblema, vyko į pažintinę ekskursiją Tauragė – Bijotai – Girdiškė – Upyna – Pagramantis – Tauragė. Bijotuose aplankę Baublius – pirmąjį senienų muziejų Lietuvoje, senovės lietuvių kultūros paminklą, gyvai menantį rašytoją D. Pošką ir Lietuvos praeitį, atlikę virtualų testą, tęsė kelionę į XVIII a. miesteliu tapusią Girdiškę. Čia susipažino su bažnyčios istorija, pasigrožėjo išskirtiniais šoniniais altoriais, kurie padaryti iš nužievintų medžių kamienų. Upynoje stovyklautojai aplankė Upynos liaudies amatų muziejų. Muziejaus įkūrėjas Žemaitijos kultūros ir istorijos puoselėtojas kraštotyrininkas Klemensas Lovčikas supažindino su senųjų amatininkų – stalių, kalvių, batsiuvių, račių, kubilių – darbo pobūdžiu, įrankiais, aplinka, kurioje jie dirbdavo. Stovyklos antrosios dienos pabaigoje aptarti kelionės įspūdžius, pasistiprinti keptomis dešrelėmis, saldumynais visi susėdo prie bendro stalo Pagramančio regioninio parko Lakštingalų slėnyje.

Trečioji diena prasidėjo mokyklos kiemelyje. Istorijos mokytojo G. Lunskio lydimi stovyklos dalyviai patraukė į žygį „Kovų ir kančių istorijos atgarsiai Tauragėje“. Žygio metu aplankė istorines vietas, susijusias su kovų ir kančių istorija, žydų genocido vietas. Pabuvojo ir prie paminklo 1927 m. Tauragės sukilimo dalyviams. Aplankė Kovų ir kančių istorijos muziejų, kuriame susipažino su daugybės žmonių tragiškais likimais trėmimų metu. Dienos įspūdžiais pasidalinti, apibendrinti ir pailsėti po žygio stovyklautojai susirinko parke prie Jūros.

Ketvirtoji diena buvo skirta surinktos stovyklos metu kraštotyrinės medžiagos ruošimui, pateikčių ir aplankų kūrimui. Stovyklos dalyviai dirbdami grupėse tarėsi, kaip paminės mokykloje Gedulo ir vilties dieną.

Paskutinioji stovyklos diena prasidėjo birželio 14-osios – Gedulo ir vilties dienos paminėjimu. Šiemet Lietuva jau minės 75-ąsias pirmųjų trėmimų metines. Istorijos mokytoja L. Trijonienė skaidrėmis mokiniams priminė, apie sunkią tremtinių dalią. Paminėdami Gedulo ir vilties dieną mokytojos L. Trijonienės vadovaujami mokiniai lankstė angeliukus – vilties simbolius , iš kurių mokyklos kieme suformavo vilties angelą.

Vėliau vyko veiklos apibendrinimas, pasidalinimas įspūdžiais, pristatymų peržiūra ir aptarimas. Stovyklos dalyviai džiaugėsi turiningai, aktyviai praleistu laiku, daug sužinoję apie Lietuvos ir Tauragės istoriją, šiltu tarpusavio bendravimu ir tikisi, kad kitais metais turės galimybę dalyvauti panašioje stovykloje.
Stovyklos vadovės D.Jonikienė, L.Trijonienė

  • IMG5021
  • IMG5101
  • IMG5069Mobile
  • IMG4953
  • IMG4919
  • IMG49451
  • A4C98F3B004F16FCE83A58C8D8D58DC31C6598C0430E9F1B85pimgpshfullsizedistr
  • IMG4978

Partneriai