VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą

Tauragės „Aušros“ progimnazija yra šio projekto partneriai. „Spindulys begalinės šviesos“ – ne pelno siekianti organizacija, turinti daugiau nei dviejų metų patirtį dirbant su visuomenės sveikatingumo skatinimu ir plėtojimu, taip pat visuomenės sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo formavimu, savanoriškos veiklos organizavimu ir skatinimu. Organizacija išskirtinį dėmesį skiria soc. atskirtį patiriantiems asmenims skatindama soc. atskirties mažinimą ir soc. integraciją.

VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ projektas įgyvendinamas pagal pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 „Bendradarbiavimo skatinimas sveikatos netolygumų mažinimo srityje“.

Projekto tikslas – skatinti vaikų ir paauglių iki 18 metų amžiaus sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą

Siekiant projekto tikslo įtrauktos beveik visos bendrojo ugdymo įstaigos, esančias maždaug 70 km spindulio nuo Bitėnų km., kuriame bus teikiama dalis paslaugų.

Projekto metu kartu su partneriais bus sukurtas integralus procesas, kurio metu tikslinės grupės asmenys (vaikai ir jaunuoliai iki 18 metų amžiaus, ypatingą dėmesį skiriant vaikams ir paaugliams gyvenantiems kaimo vietovėse) dalyvaudami įvairiose kompleksiniuose užsiėmimuose pagerins savo fizinę ir psichinę sveikatą, taip pat mokysis gyventi sveikai ir aktyviai.
Projekto metu bus teikiamos žemiau nurodytos paslaugos, kuriomis bus pasiektas projekto tikslą:
• kompleksinės aktyvaus laisvalaikio užimtumo paslaugos stovyklų metu;
• aktyvų gyvenimo būdą, bendravimą ir pažinimą skatinantys žygiai;
• kompleksinės sveikatinimo paslaugos;
• dailės terapijos užsiėmimai;
• sveikatos dienos šventės.
Projekto renginiuose planuojama dalyvaus 2600 unikalių dalyvių.

Projektui įgyvendinti iš iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta Eur investicijų suma.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.

Partneriai