Išrinkta nauja Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija renkama dvejiems metams. Tarybą sudaro 15 narių: penki tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai, penki mokytojai ir penki 5-8 klasių mokiniai. Į tarybą tėvus renka mokinių tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
Spalio 23 d. progimnazijoje vyko mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu progimnazijos tarybos pirmininkė Dalia Vaišvilienė pristatė progimnazijos tarybos 2016-2018 m. ataskaitą (atsisiųsti).Mokinių tėvai slaptu balsavimu išrinko penkis tėvų atstovus į progimnazijos tarnybą.

MOKYKLOS TARYBA 2018-2020M.
1. Silverijus Statkus, tėvų atstovas ( progimnazijos tarybos pirmininkas)
2. Žalandauskienė Vaida, tėvų atstovė (progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja)
3. Loreta Kivilienė, mokytoja (progimnazijos tarybos sekretorė)
Nariai
4. Žilienė Jūratė, tėvų atstovė
5. Girskienė Asta, tėvų atstovė
6. Plienaitis Žydrūnas, tėvų atstovas
7. Rita Poškienė, progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8. Rasa Dautarienė, mokytoja
9. Gražina Statkuvienė, mokytoja
10. Daiva Kvietkuvienė, mokytoja
11. Eglė Nikšaitė, 8a kl. mokinė
12. Aistė Martinkutė 8a kl. mokinė
13. SamantaJankantaitė 8a kl. mokinė
14. Patricija Šedbaraitė 8b kl. mokinė
15. Beatričė Dapšaitė8b kl. mokinė

Sveikiname naujai išrinktą progimnazijos tarybą, linkime naujų idėjų ir prasmingų darbų.


Administracija

  • atsisiųsti

Partneriai