Turite idėją “Aušros” progimnazijai? Paskubėkite pateikti iniciatyvų projektą!

Teikite iniciatyvų projektus finansavimui. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir pasiūlyti idėjas, iniciatyvas, kurios būtų įgyvendintos Tauragės „Aušros“ progimnazijoje. Iniciatyvų projektų laukiama iki gegužės 31 d.
Iniciatyvų projektai turi būti įgyvendinami tik Tauragės „Aušros“ progimnazijos teritorijoje ir juos gali teikti: Mokinių taryba, Mokytojų taryba, Progimnazijos taryba, Metodinė taryba, Mokytojų metodinės grupės.
Iniciatyvų projektų įgyvendinimui 2022 m. skiriama 785 Eur.
Iniciatyvų projektų uždaviniai:
• gerinti ir kurti progimnazijos viešąsias erdves;
• gerinti ugdymo kokybę;
• plėsti ugdymo įvairovę.
Iniciatyvų projektų etapai:
• Projekto rengimas – mokyklos bendruomenė kuria finansiškai pagrįstus iniciatyvų projektus ir pateikia iki 2022 m. gegužės 31 d.
• Balsavimas – pasibaigus iniciatyvų projektų pateikimo etapui, skelbiamas viešas balsavimas, kurio metu progimnazijos bendruomenė (1-8 klasių mokiniai, darbuotojai ir mokinių tėvai (globėjai)) renka labiausiai patikusius projektus. Gali balsuoti tik už vieną projektą.
• Įgyvendinimas – Tauragės „Aušros“ progimnazija įgyvendina laimėjusius projektus. Projektai įgyvendinami iki 2022 m. gruodžio 1 d.
Iniciatyvų projektų teikimo tvarka:
• Projektai teikiami progimnazijos raštinėje popierinė užpildyta forma arba el. paštu ausros.rastine@gmail.com turi būti atspausdinti ir pasirašyti (siunčiamas skenuotas dokumentas).

Biudžeto lėšų naudojimo progimnazijos iniciatyvoms finansuoti tvarkos aprašas
Iniciatyvų projekto pateikimo forma.

  • skelbimas_ideja

Partneriai