Knygų Kalėdos 2017

Jau septintąjį kartą vykstančios Knygų Kalėdos sutelkė knygos mylėtojų būrį „Aušros“ progimnazijoje ir Vymerio bibliotekoje. Labai aktyviai į jas įsijungė visos pradinės klasės: 1 (mokytoja Rasa Dautarienė), 2 (mokytoja Aušra Dragūnienė), 3 (mokytoja Rasa Raudonienė), 4a (mokytoja Eslanda Mikavičienė), 4b (mokytoja Laimutė Putinienė). Jos visos „Aušros“ progimnazijos skaityklai ir Vymerio bibliotekai padovanojo knygučių. Atsidėkodami dramos ir lėlių teatro studijos „Boružėlė“ nariai (vadovė Birutė Vaivadienė) ir pradinių klasių ansamblio dainorėliai (vadovė Jovita Straukienė) parodė kalėdinę programėlę „Pingvinų Kalėdos“. Renginius vedė bibliotekininkės Birutė Vaivadienė ir Ina Ivanauskienė.

Birutė Vaivadienė

Integruota tikybos – muzikos pamoka „Adventas. Šv. Kalėdų džiaugsmas“

Gruodžio 7 d. 5-oje klasėje vyko integruota tikybos – muzikos pamoka. Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė mokinius supažindino su liturginiu laikotarpiu – adventu. Mokiniams paaiškinta, kad adventas, tai atėjimo, laukimo, pasninkavimo ir nesilinksminimo metas. Mokiniai išsiaiškino, kad adventinio vainiko keturios žvakės – tai keturios advento savaitės. Viena po kitos uždegamos žvakės reiškia artėjantį Jėzaus gimimą, šviesos pergalę prieš tamsą. Taip pat aptarta, kodėl eglutė nepapuošta – laukiama gimstančio Kūdikėlio Jėzaus. Ji simbolis – kaip eglė visada žalia, taip Jėzus amžinas. Todėl eglutė puošiama tik Kūčių vakarą. Muzikos mokytoja Jovita Straukienė supažindino mokinius su advento, Kalėdų laikotarpio dainomis ir giesmėmis. Išsiaiškino kas būdinga šio laikotarpio dainoms, kokia tematika, kas apdainuojama jose, kokia šių melodijų nuotaika, lotyniškų žodžių reikšmė. Išmokę giesmės melodiją mokiniai dainavo pritardami fonogramai.

Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

Išvyka į paštą

Gruodžio 6 dieną 4a klasės mokiniai lankėsi Lietuvos pašte Tauragės skyriuje. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai parašė laiškus Kalėdų seneliui. Pašte užklijavę pašto ženkliuką ant voko, laišką išsiuntė.Pašto darbuotoja papasakojo, kaip keliauja laiškai, kaip vyksta darbas pašte, kokias paslaugas teikia Lietuvos paštas.Pamoka Lietuvos pašte buvo įdomi ir naudinga.

Mokytoja Eslanda Mikavičienė

Protmūšis „AIDS: geriau žinoti“

Pasaulinė AIDS diena (gruodžio 1-oji). Pažymėdami šią datą 6-8 kl. mokinių komandos dalyvavo protmūšyje – „AIDS: geriau žinoti 2017“. Protmūšio tikslas – ugdyti dorines nuostatas, atsakomybę už save ir savo artimą, atkreipti dėmesį į ŽIV/AIDS, ugdyti toleranciją žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV ir sergantiems AIDS. Mokinių komandos varžėsi, kas teisingiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV), jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą, mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse. Visos mokinių komandos aktyviai dalyvavo viktorinoje ir buvo apdovanotos padėkos raštais, o geriausiai sėkėsi 8 kl. mokinių komandai.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Mokykloje svečias iš Gruzijos

Šiomis dienomis mūsų mokykloje lankėsi garbingas svečias iš Gruzijos. Timūras Zibzibadzė atvyko iš vienos Zestafoni mokyklos, su kuria mūsų mokykla šių metų balandžio 10 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė ir pavaduotoja Rita Poškienė svečią mielai supažindino su šioje mokykloje dirbančiais mokytojais, besimokančiais mokiniais. Pamokų metu T. Zibzibadzė apsilankė technologijų, dailės, kūno kultūros pamokose, 2 klasės pamokoje. Svečias nepabijojo kalbos barjero ir drąsiai mokinius kalbino ir angliškai, ir rusiškai. Pats skatino mokinius užduoti klausimus jam, pristatyti savo veiklas, darbus. Iš pradžių mokiniai drovėjosi, bet pamažu ledai buvo pralaužti. Pertraukų metu svečias fotografavosi su mokiniais, žaidė stalo tenisą. Kaip Timūras minėjo, mokykla, kurioje jis dirba istorijos mokytoju, taip pat renovuojama. Jis tikisi, kad jų renovuota mokykla bent kiek bus panaši į mūsų – moderni, šilta ir draugiška.

Simona Bajorinienė

„Knygosūkis“

8 klasės mokiniai dalyvavo literatūriniame žaidime „Knygosūkis“. Jį suorganizavo Tauragės „Vymerio“ bibliotekos darbuotojos kartu su Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojomis. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo literatūrines žinias apie perskaitytas knygas, jų autorius, personažus ir kt. Abiem aštuntokų komandom sekėsi neblogai, sulaukė dovanų net iš apsilankiusio Kalėdų senelio.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Macijauskienė

„Emocija+“ – pozityvesnė mokyklos aplinka

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja veiklos programoje „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvarių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.
Per dailės pamokas 5-8 klasių mokiniai kūrė plakatus, reiškė savo emocijas apie mokyklą. Šie plakatai jau puošia I, II ir III aukšto fojė. Mokinių dar laukia ir kitos įdomios veiklos, kuriomis siekiama mokyklos aplinką padaryti pozityvesnę.

Simona Bajorinienė

Matematikos pamokoje – mokyklos istorija

Matematikos pamokos metu 6 klasės mokiniai kartu su matematikos mokytoja G. Statkuviene linksmai nusiteikę atliko sunkų, daug laiko ir kantrybės reikalaujantį statistinį tyrimą. Mokiniai analizavo ir suskaičiavo, kiek Tauragės „Aušros” progimnazijos internetiniame puslapyje yra parašytų ir įdėtų straipsnių apie mokyklos veiklą, integruotas pamokas, išvykas ir renginius per 2016–2017 m. m. Dirbdami porose, naudodami planšetes mokiniai žymėjosi visą svarbią informaciją apie mokyklos veiklą. Visa informacija turėjo būti tiksli, nebuvo galima praleisti nė vieno renginio, intergruotos pamokos ar išvykos. Pamokos pabaigoje mokiniai mėgino suskaičiuoti, kiek procentų visų straipsnių sudaro pamokos ir kiek renginiai. Taip pat kurį mėnesį daugiausiai įdėtų straipsnių ir kurie mokytojai daugiausiai rengė išvykų, renginiųir t. t. per 2016–2017 m. m.
Tai štai jų statistinis tyrimas. Iš viso per 2016–2017 m. m. buvo parašyta 163 straipsniai. Iš jų apie pamokas – apytiksliai 26%, apie renginius – 74%. Daugiausiai straipsnių parašyta gegužės mėnesį, apie 25%, o mažiausia – birželį, apie 4%.

6 kl. mokinė Meda Vaišvilaitė

Sveikiname mokytojas: V. Karbauskienę ir pradinių klasių mokytojas E. Mikavičienę ir L. Putinienę už daugiausiai parašytų straipsnių internetiniame puslapyje.

Rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas

Šių metų lapkričio 22 dieną vyko rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „Friendship“, kurį organizavo ir vykdė Tauragės „Aušros“ progimnazijos anglų k. mokytojos Daiva Kvietkuvienė ir Indrė Breiterienė. Trečiadienio popietę į „Aušros“ progimnaziją rinkosi konkurso dalyviai lydimi savo mokytojų iš visų rajone esančių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Renginio pradžioje savo pasveikinimo ir linkėjimo žodžius tarė „Aušros“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Rita Poškienė. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurse dalyvavo net 28 dalyviai iš Gaurės, Pagėgių, Jovarų, Batakių pagrindinės mokyklos; M. Mažvydo, „Šaltinio“, „Aušros“ progimnazijos; Skaudvilės, Žygaičių gimnazijos 4-6 klasių mokiniai. Šiame konkurse dalyvavo „Aušros“ progimnazijos 4b klasės mokinys Ignas Juška, 5 klasės mokinys Ainius Mozūraitis ir 6 klasės mokinė Goda Stragauskaitė. Konkurso pertraukėlių metu savo gerą nuotaiką dalyviams ir žiūrovams dovanojo gerbiamos „Aušros“ progimnazijos muzikos mokytojos Jovitos Straukienės vadovaujamų mokinių dainos, smuiko ir gitaros melodijos. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso 1,2 ir 3 vietos nugalėtojus iš 4, 5 ir 6 klasių mokinių, išrinko geriausius iš geriausių skaitovų ir paskelbė gerbiama komisija. Visi kiti dalyvavę konkurse mokiniai gavo dalyvio sertifikatus. Konkurso pabaigoje nuskambėjo gražūs Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimo ir padėkos žodžiai.

Nuoširdžiai dėkojame konkurse dalyvavusiems mokiniams, jų mokytojams, gerbiamai komisijai ir šį renginį puošusiam mūsų progimnazijos mokinių kolektyvui, ir jų vadovei J. Straukienei.

Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso organizatorės D. Kvietkuvienė ir I. Breiterienė

Integruota biologijos ir rusų k. pamoka „Gydytojau, aš susirgau“

8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos ir rusų k. pamokoje „Gydytojau, aš susirgau“. Mokiniai, dirbdami grupėse, išsiaiškino, kas yra ligų simptomai, susipažino su ligų sukėlėjais, aptarė ligų plitimo būdus bei kaip jų išvengti . Kūrė dialogus, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, vaidino situacijas ligonis gydytojas rusų k., stebėjo kitų grupių pasisakymus, taisė klaidas. Mokiniai puikiai įsivertino savo darbą pamokoje. Šios pamokos veiklos buvo susijusios su „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymu“ mokykloje.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Partneriai