Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka netradicinėje aplinkoje

Vasario 13 dieną vyko neįprasta pamoka, skirta Vasario 16-ajai dienai. Pamoka vyko mokyklos skaitykloje, ją vedė mokytoja Rasa Dautarienė ir bibliotekininkė Birutė Vaivadienė. Pamokos tema „Lietuvos valstybinės šventės“. Mokinukai burtų keliu susiskirstė į grupeles ir stengėsi surinkti kuo daugiau taškų už atliktas užduotis. Pamoką pradėjome Tautiška giesme. Per šią pamoką mokiniai prisiminė Lietuvos valstybės šventes, atliko užduotis, kur reikėjo sugrupuoti šventes į šeimos, kalendorines ir valstybines. Mokinukai smalsiai žiūrėjo į mokytojų paruoštas užduotis, su džiaugsmu jas atliko. Dirbo su planšetėmis, kai reikėjo surasti eilėraščių apie Lietuvą autorius, naudojosi enciklopedijomis ieškodami kitos informacijos. Labai patiko užduotis, kai žemėlapyje turėjo surasti ir parodyti Lietuvos valstybės kaimynines šalis, sostinę, savo gimtąjį miestą, ilgiausią upę, kokia jūra skalauja Lietuvos krantus ir dar daug kitų. Susipažino su skaitykloje esančiomis enciklopedijomis, informacine literatūra apie Lietuvą paruoštoje knygų parodoje. Mokinukai šią pamoką įvertino „puikiai‟! Džiaugėsi už surinktus taškus gavę saldainių – priziukų.

Mokytojos R. Dautarienė, B. Vaivadienė

Projektas ,,Lietuva mano širdyje’’

Mūsų progimnazijos savivalda dalyvauja LMS TMSIC skelbiamame pilietiškumo projekte ,,Lietuva mano širdyje’’, kurio tikslas skatinti jaunimo sąmoningumą ir priminti mūsų tautos istoriją. Šia proga LMS TMSIC kviečia kiekvieną savaitę iki kovo 11-osios dienos vykdyti jų siūlomus iššūkius, nepamirštant šio projekto tikslo. Pirmos savaitės iššūkis – nuotrauka „Su gimtadieniu, Lietuva”, kur reikėjo kūrybingai nusifotografuoti su iššūkio atributika. O štai ir mūsų nuotrauka!

S. Bajorinienė

Vasario 16-osios minėjimas

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. Rytoj švęsime jau 101-ąjį Lietuvos gimtadienį. Paminėkite tą dieną kūrybiškai! O mūsų progimnazijos mokiniai sveikino Lietuvą su gimtadieniu, linkėjo pačių įvairiausių dalykų. Visi linkėjimai ir gražūs žodžiai tarsi lapai ant simboliško medžio sužaliavo, subujojo. Per ilgąją pertrauką pačias gražiausias lietuviškas dainas skyrėme savo Tėvynei.

S. Bajorinienė

Integruota lietuvių ir anglų kalbos pamoka

Vasario 6 dieną trečios klasės mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių ir anglų kalbų pamokoje. Pamokos tema „Where does she/he work?‟. Mokiniai pakartojo profesijų pavadinimus ir mokėjo anglų kalba paklausti, atsakyti, kur dirba skirtingų profesijų žmonės. Taip pat pakartojo lietuvių kalbos gramatinę taisyklę ir atliko įvairias užduotis pritaikydami ją. Trečiokėliai noriai atliko užduotis anglų ir lietuvių kalbomis. Jiems buvo smagu palyginti dviejų kalbų gramatines taisykles ir jas taikyti, kalbant ar atliekant praktines užduotis. Trečios klasės mokiniai šią pamoką įvertino puikiai, tad lauks kitos integruotos pamokos.

Mokytojos: Aušra Dragūnienė ir Indrė Breiterienė

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoniniame etape prizinės vietos

Šių metų vasario 6 dieną Tauragės profesinio rengimo centre vyko Tauragės rajono mokinių technologijų olimpiados rajoninis etapas. Olimpiados metu reikėjo atlikti praktinę – kūrybinę užduotį tema „Mano laiškas rytojui“. Konstrukcinių medžiagų ir elektronikos grupėje dalyvavo 7 klasės mokinys Arnas Gestautas, kurį ruošė technologijų mokytoja Vida Karbauskienė. Mitybos grupėje dalyvavo 8a klasės mokinė Viltė Girskytė, ją ruošė vyr. technologijų mokytoja Loreta Kivilienė. Arnas Gestautas tarp 7-8 klasių konstrukcinių medžiagų ir elektronikos grupėje laimėjo 2 vietą, Viltė Girskytė tarp 7-8 klasių mitybos grupėje laimėjo 3 vietą. Džiaugiamės mokinių pasiekimais!

Technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Paminėta Saugesnio interneto diena

2019 m. vasario 5 d. minėdami Tarptautinę Saugesnio interneto dieną Lietuvoje įsijungėme į projekto „Saugesnis internetas“ organizuojamą renginį „POKALBIS KITAIP!“. Tam, kad virtualiame pasaulyje išvengtume nemalonių patyrimų, kad būtume saugūs, būtinas kiekvieno mūsų indėlis į geresnio interneto kūrimą. Kiekvienas turėtume atsakingai, pagarbiai, kritiškai ir kūrybingai naudoti šiuolaikines technologijas. Veiklas vykdė 6 – 8 klasių mokiniai. Su tikybos mokytoja Jolanta Lunskiene 7 klasės mokiniams vedėme integruotą IT ir tikybos pamoką „Kokie virtualūs bendravimo būdai man yra reikalingi?“ Mokytoja Jolanta pakalbėjo apie gražaus tarpusavio elgesio būtinumą, bendravimo kultūrą, apie pasitikėjimą savo artimaisiais. Mokiniai žiūrėjo videofilmus, juos aptarė, atliko „Saugaus interneto testą“. Video „Stabdyk elektronines patyčias“. Tikslas: suvokti šmeižto ir patyčių grėsmes socialiniuose tinkluose, atrasti ir priimti saugaus elgesio juose strategijas. Video „Nuotraukos internete“. Tikslas: suprasti, kad atvaizdas taip pat yra asmens duomenys, žinoti privatumo išsaugojimo svarbą, suvokti, kad internete paskelbta informacija tampa vieša, kad ja gali pasinaudoti piktavaliai. Video „Privatumas internete“. Tikslas: suprasti, kas yra asmens duomenys, privatumo išsaugojimo svarbą, suvokti, kad internete paskelbta informacija tampa vieša, kad ja gali pasinaudoti piktavaliai. Visiems dar kartą priminėme, jog patyrus patyčias internete, reikia informuoti tėvelius, klasės auklėtojus, socialinius pedagogus, skambinti vaikų linijos telefonu 116111.

IT mokytoja metodininkė Irena Ambrozienė

Mokyklinė gamtos – biologijos olimpiada

Sausio 15 d. vyko 5-8 kl. mokyklinė gamtos – biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo 9 mokiniai: (R. Upermonaitė 5a kl., K. Kiliokaitytė, 5b kl., A. Mozūraitis, E. Krakytė – 6 kl., A. Gestautas, K. Jonaitis – 7 kl., R. Danusas, A. Martinkutė, S. Šadbaraitė). Geriausiai sekėsi įveikti I etapo užduotis A. Gestautui 7 kl., S. Šadbaraitei -8 kl., A. Mozūraičiui -6 kl. Šie mokiniai ruošis dalyvauti raj. gamtos – biologijos olimpiadoje.

Biologijos mokytoja A. Vaičiūnienė

Iškovota pergalė rajoninėse stalo teniso varžybose

Vakar „Aušros“ progimnazijoje vyko rajoninės Lietuvos mokyklų žaidynių komandinės stalo teniso varžybos. Rungėsi vaikinai, gimę 2004 m. ir jaunesni. „Aušros“ progimnazijos komandą sudarė 7 kl. mokiniai J. Martinkus, G. Matijošaitis, G. Gerdauskas bei 8 kl. mokinys K. Ščelis. Šie mokiniai nugalėjo „Versmės“ gimnazijos, Žalgirių gimnazijos komandas ir iškovojo I vietą bei įgijo teisę atstovauti Tauragei zoninėse varžybose Kelmėje. Linkime sėkmės!

E. Katauskas

Prakartėlių konkursas – paroda „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“

Į progimnaziją atkeliavo 2018 m. gruodžio mėnesį vykdyto respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkuso – parodos „Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui“, tema „Prakartėlės“ rezultatai. Šį konkursą organizavo Tauragės r. „Šaltinio” progimnazijos technologijų ir dorinio ugdymo mokytojai bei Tauragės r. savivaldybės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras. Prakartėlių parodą buvo galima apžiūrėti Parapijos namuose. Šiame konkurse dalyvavo du dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ mokiniai. Tai Arnas Gestautas ir Ignas Plienaitis 7 klasė. Džiaugiamės, kad Igno Plienaičio sukurta „Prakartėlė“ įvertinta Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebono Mariaus Venckaus padėka ir gausiomis dovanomis.

Dailės mokytoja ekspertė ir būrelio vadovė Vida Karbauskienė

Partneriai