Susitikimas po 20 metų


Tauragės „Aušros“ vidurinės mokyklos 4 abiturientų laidos 12a klasės mokiniai, susirinkę po 20 metų, šiltai prisimena mokyklinius metus ir sveikina visus savo mokytojus, linkėdami kantrybės, ištvermės bei gražios likusios vasaros.

Dalia Macijauskienė

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PAKAITINIO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Tauragės „Aušros“ progimnazija : savivaldybės biudžetinė įstaiga; Aerodromo g. 6. LT-72186 Tauragė; kodas 190469094.
Pareigybė: vyriausiasis buhalteris
Pareigybės lygis: A (A2)
Pagrindinės funkcijos:
– organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai ištekliai;
– rengia progimnazijos išlaikymo sąmatas, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą;
– rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
– registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
– vykdo išankstinę finansų kontrolę;
– apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
– vykdo kitas funkcijas numatytas progimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
– aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atsakomybę;
– mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „Microsoft Dynamicc NVA“ pagal VSAFAS reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“, darbo užmokesčio skaičiavimo programa „Stekas“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS;
– išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
Pretendento privalumai:
– ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis;
– kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais).
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– gyvenimo aprašymą (CV)
– užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 469)
– teistumo/neteistumo pažymą;
– gali pateikti rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 13 d. adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, 116 kab., telefonai pasiteiravimui: 8 446 72706, mob.: 8 656 82250.
Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuoti asmeniškai, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu (numatoma pokalbio data 2018-08-21). Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Integruota pamoka buvusioje „Šubertinėje“

Birželio 13 dieną istorijos–rusų bei vokiečių kalbų integruota pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Tauragės krašto muziejaus tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose. Joje dalyvavo 7b klasė bei keletas 6, 8 klasių mokinių. Mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie partizanų gyvenimą bei rezistentų kančias NKVD būstinėje. Muziejuje gausu buvusių tremtinių bei politinių kalinių daiktų, atsivežtų iš tremties, daug nuotraukų, įvairių rankdarbių bei laiškų Tėvynėje likusiems giminaičiams. Mokiniai susipažino su įrengta nauja, modernia ekspozicija, kurią sudarė kamera, karceris, tardytojo kabinetas ir partizanų bunkeris. Kameroje mokiniai galėjo išgirsti ir patirti tai, ką jautė ir išgyveno čia kalėję žmonės, bei susipažinti, kokiomis sąlygomis buvo laikomi kaliniai. Tardytojo kabinete jie galėjo įsijausti į tardomojo kailį, akis į akį susidurti su NKVD‘istu. Įrengtame partizanų bunkeryje galima susipažinti su partizanų buitimi, gyvenimo sąlygomis. Integruota pamoka ir laikas pasirinkti neatsitiktinai, nes birželio 14 dieną minima Gedulo ir vilties diena. 1941m. birželio 14d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

R. Bandzinienė vokiečių kalbos mokytoja

Pirmasis septintokų interviu

Septintokai pamokų metu skaitė pokalbius su šalyje žinomais žmonėmis, ir tada patys nusprendė atsidurti žurnalisto kailyje. Užduotis buvo ne tokia lengva, kaip atrodė iš pirmo žvilgsnio. Kai kam teko nugalėti savo baimes ir drįsti pakalbinti progimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui R. Poškienę, niekada neturėjusiam drausmės pažeidimų Rokui teko garbė ir laimė pakalbinti socialinę pedagogę R. Oželienę, o norinčių paklausinėti progimnazijos veidą – Petrą Bartminą buvo labai daug. Ne visiems pavyko susidoroti su šia užduotimi: vieniems pritrūko drąsos, laiko ar noro, o kitiems – tai misija neįmanoma. Puikiai užduotis atliko (paskui visą interviu išvertė į vokiečių kalbą) Rokas, Gabrielė, Eimantas ir Edvinas.

R.Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

„Išsaugokime mėlyną planetą“ laureatai

Taip vadinasi didelio susidomėjimo sulaukęs Rumunijos Moreni vaikų klubo tęstinis projektas, kuriame dalyvauja moksleiviai iš daugelio Europos šalių mokyklų, ir kuriame jau keletą metų skirtingose projekto kategorijose sėkmingai pasirodo mūsų progimnazijos mokiniai. Projektas, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet baigėsi balandžio pabaigoje vykusia konferencija. Jos metu įvertinami mokinių atsiųsti darbai, apdovanojami nugalėtojai. Šiemet, pasak projekto koordinatorės mokytojos Rodica Sandu, geriausiai pasirodė „Aušros“ progimnazijos mokiniai, net keturiose sekcijose užėmę pirmąsias vietas. Aštuntokės Saminta Urbonaitė bei Smiltė Navickaitė (fizikos mokytoja D.Ramanauskienė) pristatė darbą „Išsaugokime mėlyną planetą“, biologijos mokytojos A. Vaičiūnienės vadovaujami penktokai pristatė „Žemės planetos parašiutą“, o 7 a klasės komanda – „Gamta – visų namai“. Dailės mokytojos V. Karbauskienės mokiniai piešė šia tema piešinius ir siuntė juos konkursui Rumunijoje. Beatričės Artštikytės, Edgaro Savicko, Eimanto Toleikio, Giedriaus Zajančiausko, Godos Stragauskaitės bei Gretos Dambrauskaitės darbai pripažinti geriausiais savo kategorijoje. Vokiečių kalbą besimokančios merginos Gabrielė Patrokaitė iš 7b klasės išsiuntė savo nuotraukų ciklą „Lietuvos gamta“, o aštuntokė Smiltė Navickaitė „Žiemos nostalgiją“ . Jų darbai apvainikuoti irgi pirmąja vieta nuotraukų kategorijoje. Sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems sėkmės kituose projektuose.

R. Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Tauragės moters užimtumo ir informacijos centro 20-mečio progai skirtas renginys „Mados, dainos ir šokio šventė“

Birželio 9 dieną Tauragės moters užimtumo ir informacijos centras organizavo puikų renginį „Mados, dainos ir šokio šventė“, skirtą centro 20-mečio jubiliejaus progai pažymėti. Šiame renginyje turėjo galimybę pasirodyti įvairūs kolektyvai – nuo mados dizaino, šokių ir dainų. Veikė tautodailininkų mugė, visažistai supažindino su makiažo paslaptimis. Atvykę svečiai iš Kaliningrado miesto pristatė mugėje dailės dirbinių ir drabužių kolekcijų. Šioje šventėje pasirodė ir mūsų mokyklos būrelis „Kūrybos džiaugsmas“ su avangardinių drabužių kolekcija „Raudonos fėjos“. Buvome apdovanoti padėka už prasmingą veiklą, nenuilstamas pastangas, už pasiruošimą ir dalyvavimą šventėje, puikią kolekciją. „Aušros“ progimnazija apdovanota padėka už renginio partnerystę.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Paskatinimas už gerą mokymąsi

Penktadienis 17 mokinių buvo kitoks. 5-8 klasių mokiniams nebuvo pamokų, nes jie už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą važiavo į Klaipėdos zoologijos sodą bei PC “Akropolis”. Buvo smagu!

Simona Bajorinienė

Sėkmės istorija

Ketvirtadienį mokykloje lankėsi lengvaatletis, maratonininkas ir ultra maratonininkas Ruslanas Seitkalijevas, kuris mokiniams pravedė paskaitą „Nuo svajonės iki medalio‟. Ačiū Ruslanui už motyvaciją ir įdomias pasidalintas žinias.

Vida Šetkuvienė

Anglų, dailės ir technologijų pamokos netradicinėje aplinkoje

Ankstyvą birželio 7 dienos rytą pilnas autobusas 7a,7b ir 8 klasės mokinių pajudėjo Karklės (Klaipėdos r.) link. Mokiniai buvo pasiruošę dalyvauti anglų, dailės ir technologijų pamokose, kurios turėjo vykti netradicinėje aplinkoje – prie Baltijos jūros. Pirmiausia atvykome pasigėrėti Karklės regioniniame parke esančia vieta – Olando kepure, nuo kurios atsiveria nuostabus vaizdas į jūrą. Šioje vietoje mokiniai turėjo atlikti biologijos mokytojos paskirtą užduotį. Po to keliavome į akmenuotą Karklės paplūdimį, kur mokiniai, dirbdami grupėse, atliko dailės pamokos užduotį – iš akmenų sudėliojo Žemės meno kūrinius, tema „Labirintas“, taip pat atliko anglų kalbos pamokos užduotį – pasakojo namuose paruoštas temas apie Baltijos jūrą, regiono gamtą. Atlikę užduotis, vykome į Palangą, papietavę, tęsėme pamokas. Palangos paplūdimyje, šalia tilto, mokiniai atliko technologijų užduotį – statė smėlio pilis ir tęsė anglų kalbos pamoką. Po gero darbo buvo skirtas laikas pasivaikščiojimui po Palangą, pramogų išbandymui. Mokiniams pamokas vedė mokytojos: Daiva Kvietkuvienė, Vida Karbauskienė ir Loreta Kivilienė. Visi grįžome puikiai nusiteikę ir atlikę planuotas užduotis.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Partneriai