Skaitovų konskursas

Trečiadienį progimnazijoje įvyko Skaitovų konkursas. Jame dalyvavo patys drąsiausi ir labiausiai gimtąjį žodį mylintys 5, 6a, 8 klasių mokiniai. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo jaunimu! Komisija nusprendė, kad mūsų progimnazijai rajoniniame etape atstovaus 5-okai – Kipras Brazauskas ir Dovydas Petryla. Linkime jiems sėkmės.

S. Bajorinienė

PUG 2 mokinukai svečiavosi Tauragės pilyje

2020 m. sausio 15 d. PUG 2 mokinukai svečiavosi Tauragės pilyje, aplankydami Tauragės r. sav. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių bei Tauragės krašto muziejų „Santaka“. Vaikai žiūrėjo Batuoto Katino lėlių teatro spektaklį „Yra kaip yra“. Sužinojo, kad pasakas galima ne tik skaityti, vartant knygelę, bet ir klausyti, žiūrint spektaklį. Bibliotekos darbuotoja supažindino mokinius su įvairių rūšių knygomis: erdvinėmis (atvertus knygutę, išsiskleidžia pilis, įvairūs plakatai, galima matyti kas gyvena po žeme, kas paslėpta skrynioje ir pan.); grojančiomis knygutėmis; knygutėmis, kurios parašytos Brailio raštu; knygomis, skirtomis mokytis muzikos rašto, bei knygomis, kurios skaitomos, užsidėjus spalvotus akinius. Didžiausią įspūdį mokinukams paliko knyga, kurią atvertus šviečia. Tai reiškia, kad knyga yra šviesa. Nukeliavus į Tauragės krašto muziejų, pirmiausia vaikai buvo supažindinti su elgesio taisyklėmis muziejuje, muziejininko darbu. Mažiesiems labai patiko vaikščioti iš vienos muziejaus dalies į kitą, klausytis įvairių pasakojimų, žaisti žaidimus, žiūrėti įvairias ekspozicijas. Labiausiai įstrigusi „atrakcija“ – leidimasis liftu žemyn ir stebėjimas ten esančių daiktų, objektų. Vaikai, grįžę į mokyklą, džiaugėsi kelione ir pamatytu reginiu. Visi teigė, kad į muziejų sugrįš dar kartą, tik jau su tėvais.

Lina Obadauskė

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“

Nacionaliniam mokinių piešinių konkursui „Mes užaugome laisvi“ buvo pateikti 7 mokinių kūrybiniai darbai iš 6a ir 6b klasių. Šis konkursas skirtas pagerbti Laisvės gynėjų dieną. Jį jau trečius metus organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkursui buvo pateikti beveik 500 šimtai piešinių. 6b klasės mokinys Nedas Baltrušaitis, tapo šio konkurso laureatu 11-14 metų amžiaus grupėje, 6a klasės mokinio Tajaus Žymanto tapybos darbas pateko į parodą. Sausio 15 dieną vyko konkurso „Mes užaugome laisvi“ laureatų apdovanojimų šventė Lietuvos Respublikos Seime. Laureatus, mokytojus, tėvelius sveikino ir dalijosi skaudžiais prisiminimais apie tragiškus sausio 13 –osios įvykius, Lietuvos respublikos Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, jis įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Dovanas ir padėkas teikė ir šio konkurso organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Po šventės dalyvavome ekskursijoje po Seimo rūmus. Taip pat aplankėme Gedimino kalną, Arkikatedrą bei nacionalinę biblioteką. Sveikiname laureatą. Virtualią darbų parodą galite apžiūrėti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro puslapyje – https://www.lmnsc.lt/mes_uzaugome_laisvi/.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Keičiasi mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

Informuojame, kad vasario mėnesį planuojamas keisti Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame gali būti patvirtinta centralizuota mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo I klases tvarka.
Pagrindiniai galimi pasikeitimai:
Priėmimą vykdytų savivaldybės administracija, naudodamasi Ikimokyklinių įstaigų vaikų registravimo elektronine programa (IIVREP).
Iki naujos tvarkos patvirtinimo galioja Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-109 patvirtintas mokinių priėmimo tvarkos aprašas, kurio 24 punkte nurodyta, kad prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. Numatoma, kad vaikai, ugdomi Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir esantys IIVREP bazėje automatiškai būtų perkelti atitinkamai į priešmokyklines grupes ir pradinio ugdymo I klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (iki 2020-01-01) ir mokyklos aptarnaujamą teritoriją, o į laisvas mokymosi vietas (ne pagal aptarnaujamą teritoriją) tėvų prašymai būtų priimami nuo balandžio 1 d.
Kadangi galimi priėmimo į mokyklas tvarkos pakeitimai, todėl tėvų prašymai ir dokumentai nepriimami, apie naujai patvirtintą priėmimo tvarką informuosime vėliau.

Administracija

PUG 2 nėrė į knygų pasaulį

Sausio 13 d. PUG 2 mokinukai nėrė į knygų pasaulį. Vaikai dalyvavo netradicinėje veikloje mokyklos skaitykloje. Apie elgesio taisykles bibliotekoje pasakojo skaityklos darbuotoja B. Vaivadienė. Ji mokinukus supažindino su knygomis, jų rūšimis. Buvo kalbėta apie tai, kaip atrodo knyga, iš ko ji sudaryta, kaip vadinamos įvairios knygos dalys ir pan. Labiausiai vaikams patiko enciklopedijos. Kadangi buvo sausio 13-oji, buvo rodytos knygos apie Lietuvą, jos gamtą. Vaikai suprato, kad knygutes reikia mylėti, jas saugoti ir gerbti. Kuo daugiau skaitome, tuo daugiau žinome…

Lina Obadauskė

Sausio 13 dienos minėjimas

Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena. Progimnazijoje ryte languose degė žvakutės, mokiniai žuvusiuosius už laisvę pagerbė tylos minute. Per pertraukas aktyvios 8 klasės mokinės visiems norintiems ant veido nupiešė Lietuvos trispalvę. Taip pasipuošę 2-8 klasių mokiniai po pamokų išėjo į miestą dalyvauti atminties akcijoje “Sustok už didvyrius”. Kelias minutes susirinkusieji Dariaus ir Girėno gatvėje, sustoję į ilgą grandinę, pagerbė 1991 m. sausio 13 d. žuvusius už laisvę.

S. Bajorinienė

„Taja‟ apdovanojimai

Sausio 10 dieną įvyko jau trečius metus organizuojami „Taja‟ apdovanojimai, Tauragės kultūros rūmuose. Juose buvo apdovanojamas aktyvus jaunimas ir su jaunimu dirbantys žmonės.Metų mokytoja išrinkta Marina Cariova, metų sportininkas – Rokas Baciuška, metų savivalda – Tauragės „Versmės‟ gimnazija, metų jaunimo vieta išrinkta kavos studija „Respublika‟ ir dar daug kitų apdovanojimų.

V. Bliavaitė, G. Dambrauskaitė 8 kl.

Konkurso – parodos „Mano angelas sargas“ nominantai

Sausio 6 d. Tauragės Šaltinio progimnazijoje vyko respublikinio moksleivių integruoto technologijų ir dorinio ugdymo konkurso – parodos „Mano angelas sargas“ uždarymo ir laureatų apdovanojimo šventė. Šiam konkursui savo darbus pateikė trys mūsų mokyklos mokiniai. 1 vietos nominacija už inovatyvumą apdovanota 6a klasės mokinė Ema Stašaitytė, 8 klasės mokinys ir dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ narys Arnas Gestautas apdovanotasTauragės Švč. Trejybės parapijos klebono padėka už meninę ir dvasinę raišką. Mokinius paruošė technologijų mokytoja Vida Karbauskienė. 3 vietos nominacija už inovatyvumą apdovanota ir 4 klasės mokinė Vita Žalandauskaitė, mokinę ruošė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė. Sveikiname nominantus!

Technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

„Kalėdinė miniatiūra ir ne tik… “

Gruodžio mėnuo buvo aktyvus konkursų, renginių, švenčių ir dovanų gausa. Sulaukę pakvietimo 5 klasės mokiniai ir kartu dailės būrelio „Kūrybos džiaugsmas“ nariai dalyvavo respublikinėje mokinių miniatiūrų parodoje – konkurse „Kalėdinė miniatiūra ir ne tik…“. Konkurso tema „Kalėdų stebuklas“ buvo miela ir kartu nelengva. Mokiniai išbandė ne tik nedidelį A5 formatą, bet ir įvairias technikas: piešimą tušu, spalvotais rašikliais, tapymą guašu, akvarele. Sėkmė aplankė 5 klasės mokinį Dovydą Petrylą, jis tapo laureatu 5-8 klasių tarpe. Sveikiname ir džiaugiamės sėkme!

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Kalėdinė šventė

Gruodžio 20 dieną susirinko pradinukai į mokyklą ne mokytis, bet linksmintis! Juk Kalėdos – gražiausia metų šventė! Nors nenaudėlis Grinčas ir norėjo pavogti kalėdines dovanėles, tačiau Kalėdų senelis suminkštino Grinčo širdelę ir dovanėlės atiteko vaikams! Pasidžiaugę dovanėlėmis, pasivaišinę saldumynais savo klasėse, pradinukai šėlo diskotekoje, kurią vedė ketvirtokas Emilijus. Gera buvo diena!

Mokytoja A. Dragūnienė

Partneriai