Vanduo – mūsų gyvybės šaltinis

Kovo 8 dieną biologijos mokytoja A.Vaičiūnienė visus priešmokyklinukus pakvietė į svečius, į biologijos kabinetą. Čia vyko netradicinė veikla apie vandenį, jo svarbą žmogui. Buvo daug kalbama apie ekologiją, gamtos saugojimą, vandens švarą. Vyko pokalbis – diskusija “ Kodėl lyja lietus?”. Mokinukai noriai įsijungė į mokytojos Aidos rodomus bandymus, bandė rasti atsakymus į užduotus klausimus. Taip pat visi pasimokė dainelės apie lietų, ją paįvairindami judesiais.

Mokytojos Gina ir Vilma

Projektas „Myliu Tave, Lietuva”

PUG1 (mokytoja Gina Ruikienė) kartu su progimnazijos skaitykla(bibliotekininkė Birutė Vaivadienė) vykdė projektą „Myliu Tave, Lietuva”. Projekto metu priešmokyklinukai labai daug sužinojo apie gimtąją šalį, o svarbiausia, kad mokėsi ją mylėti. Baigiamasis projekto renginys vyko progimnazijos skaitykloje. Jo metu mažieji mokinukai parodė savo žinias, skambėjo dainos, buvo atliekami darbeliai.

Birutė Vaivadienė

Integruota tikybos – IT pamoka „Kryžiaus kelio liturgija“

2023-04-09 6 klasėje integruotą tikybos – IT pamoką vedė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė ir informacinių technologijų mokytoja Irena Ambrozienė. Mokytoja Jolanta paaiškino, kad eidami Kryžiaus kelią, sekame paskui kenčiantį Išganytoją, mokomės iš Jo kantrumo. Pamokoje siekta, kad mokiniai išsamiai susipažintų su Jėzaus kančios istorija. Šeštokai mokėsi asmeninio mąstymo t.y. kas tavo gyvenime yra kryžius, kada pasijutai, kad gyvenimo kryžius tau per sunkus, kas tie žmonės, kurie paguodžia sunkiame kelyje, ar patyrei atlygį už drąsą ir pasiaukojimą, kada tu paguodei kitą, ar gyvenimo sunkumai jus grūdina, ar silpnina? Mokiniai su IT mokytojos Irenos pagalba paruošė kontūrus. Juose surašė savo pamąstymus, įkėlė vaizdinius paveikslus. Gebėjo apibūdinti Kristaus kančios kelią, palygino savo gyvenimo sunkumus bei išgyvenimus. Paaiškino kas jiems padeda išgyventi sunkumus.


Tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė

Laikinai sustabdyta galimybė pateikti prašymus į ugdymo įstaigas

Informuojame, kad Tauragės rajono savivaldybėje atliekami parengiamieji naujos Centralizuoto vaiko priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės mokyklas sistemos (CVPS) diegimo darbai. Dėl šios priežasties, nuo kovo 6 dienos bus laikinai sustabdyta galimybė pateikti prašymus į ugdymo įstaigas. Prašymus į darželius ir mokyklas bus galima teikti nuo balandžio 15 d.

Kaziuko mugė

Kovo 3 d. pradinių klasių mokiniai surengė Kaziuko mugę. Tai buvo ilgai laukta visos mokyklos bendruomenės šventė. Ačiū prekybininkams ir jų tėveliams.


Mokytoja Rasa Dautarienė

Dalyvavimas tarpinėje peržiūroje

Kovo 2 dieną Tauragės „Aušros“ progimnazijos 6 klasės mokiniai: Simas Aukštkalnis, Airidas Globys dalyvavo VilniusTECH nuotolinio projekto „Ateities inžinerija“ žiemos sesijos tarpinėje darbų peržiūroje. Šiame projekte taip pat dalyvauja dar du 6 klasės mokiniai – Dilanas Laucius ir Elijus Trakšelis, šį kartą negalėję prisijungti. Mokinių pasirinkta darbo sritis – „Dizaino technologijos ir inovacijos“. Peržiūros metu mokiniai pristatė pradėtą bendrą, keturių šviestuvų kompoziciją, skirtą pradinio ugdymo mokinių poilsio zonai pirmame aukšte. Mokiniai išklausė docento dr. Lino Krūgelio komentarus ir aptarė tolesnius darbinius procesus. Peržiūros metu mokiniai ne tik dalinosi savo patirtimi, bet ir stebėjo kitų mokyklų mokinių pristatomas veiklas, sėmėsi patirties.

Vyr. technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Atvėrus pasakų skrynią III dalis

Vasario 27 dieną PUG1 grupėje vyko projekto “Atvėrus pasakų skrynią” III dalis, kuris yra organizuojamas kartu su Vymerio biblioteka. Veiklos metu vaikai diskutavo apie draugystę. Patogiai įsitaisę ant čiužinių su pagalvėlėmis, klausėsi audio pasakos “Kaip šuo sau draugo ieškojo”. Dar draugystės tema buvo paįvairinta filmuko “Gudrutis” peržiūra. Galiausiai mokinukai veiklą užbaigė nesenai išmokta daina “Pagalvėlė”.


Mokytoja Gina

Partneriai