8 klasės edukacinė išvyka į Vilnių

Spalio 20 d. Tauragės „Aušros“ progimnazijos 8 klasės mokiniai, kupini geros nuotaikos, išvyko į Vilnių. Edukacinę kelionę po Vilniaus miestą pradėjo apžiūrėdami renesansinio palikimo gynybinius „Aušros“ vartus, keliaudami tolyn senamiesčiu tyrinėjo baroko stiliaus bažnyčias, aplankė gotikos stiliaus šv. Onos bažnyčią, lankėsi dailės galerijose: „Kairė – dešinė“, „Akademijos“. Tęsdami kelionę senamiesčiu, atėjo į privatų MO (modernaus meno) muziejų. Mus pasitikusi edukatorė pravedė integruotą literatūros ir dailės pamoką „Kaip kuriamas charakteris tekste ir paveiksle“, supažindino su įdomiausiais parodoje esančiais darbais. Mokiniai, gavę užduočių lapus, patys tyrinėjo paveikslus ir ieškojo charakterių dailės kūriniuose. Pasisotinę menu, popietę praleido VICHY vandens parke. Pasisėmę emocijų ir žinių, laimingi grįžo namo.

8 klasės vadovė Vida Karbauskienė

6, 7 klasių mokinių ekskursija į Anykščius

Spalio 24 d. šeštokai ir septintokai susiruošė edukacinei ekskursijai į Anykščius. Kelias buvo ilgas, todėl autobuse skambėjo ne tik juokas, bet ir dainos. Iš pradžių mokiniai apsilankė Medžių lajų take ir apžvalgos bokšte. Nuo informacinio centro iki Medžių lajų tako pradžios laukė 6 pažintinės stotelės, skirtos susipažinti su medžiais bei su gamtos ir kultūros vertybe Puntuko akmeniu. O keliaujant Medžių lajų taku lydėjo ištraukos iš „Anykščių šilelio“. Likęs laikas skirtas pramogauti Siaubo parke Anykščiuose. Jau antrus metus iš eilės, nuo spalio 14 d., Labirintų pramogų parkas Anykščiuose virsta Siaubo parku, kuris lankytojus pasitinka kupinas dar daugiau atrakcionų, šiurpinančių dekoracijų ir vaizduotę kaitinančių vaizdo projekcijų. Trys valandos pramogų parke po atviru dangumi atėmė paskutines mokinių jėgas. Važiuojant namo autobuse vyravo tyla.

S. Bajorinienė

Priešmokyklinukai paminėjo „Europos saugaus eismo dieną“

Spalio 14 d. priešmokyklinio ugdymo vaikučiai, pasikviesdami policijos pareigūnę į mokyklą, minėjo „Europos saugaus eismo dieną“ (kuri yra spalio 13-ąją). Mokinukai buvo supažindinti su saugaus eismo, atšvaitų nešiojimo taisyklėmis, žaidė įvairius kompiuterinius žaidimus, dainavo šviesoforo dainelę. Artėjantis tamsus paros metas primena, kad reikia segėti atšvaitus. Todėl vaikučiai gavo dovanų po atšvaituką. Saugokime save ir kitus.

Mokytoja Lina

Svečiuose skaitykloje

Mokyklos mokinių teatriuko “ Boružėlė” vadovė B.Vaivadienė pakvietė visus priešmokyklinukus apsilankyti skaitykloje. Čia buvome šiltai priimti ir stebėjome spektakliuką “Trys paršiukai”. Mažieji mokinukai susikaupę stebėjo kaip įtikinamai didesni mokiniai stengėsi atlikti savo vaidmenis. Mokyklos aktoriai ne tik vaidino, bet ir atliko nuotaikingą šokį. Priešmokyklinukų tarpe ateity tikrai atsiras norinčių ir gebančių vaidinti taip pat.

Mokytoja Gina

,,Kitoks negu visi kiti“

Spalio 13 d. A.Vymerio bibliotekoje vyko renginys ,,Kitoks negu visi kiti“, skirtas Pasaulinei baltosios lazdelės dienai paminėti. Mažieji bibliotekos lankytojai – Tauragės ,,Aušros“ progimnazijos priešmokyklinio ugdymo vaikučiai (mokytoja Lina Obadauske ir padėjėja Asta Saldukiene) bandė pajusti nematančio žmogaus būseną. Susipažino su neįprastomis knygelėmis, kurios parašytos brailio raštu. Bandė pirštelių pagalba pajusti brailio rašto iškilius taškelius, kuriuos sudaro aklųjų abėcėlę.


Mokytoja Lina, bibliotekininkės Ina ir Daiva

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką lopšelio – darželio auklėtojo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Reikalavimai: atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus lopšelio – darželio auklėtojui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistemos aprašu.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (pavaduoti lopšelio – darželio auklėtoją, esančią vaiko priežiūros atostogose iki 2023-05-16).
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo pradžia: 2022 m. lapkričio 21 d.
Darbo vietos adresas: Tujų g, 13, Mažonų kaimas, Mažonų seniūnija, Tauragės raj.
Pretendentai privalo pateiki šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtina).
Dokumentai priėmimo pradžia 2022 m. spalio 25 d., pabaiga 2022 m. lapkričio 11 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. paštu adresu: ausros.rastine@gmail.com Informacija telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel. 8 656 82250.
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Atranka vyks 2022 m. lapkričio 16 d. 12.00 val. 116 kab.

PRAŠYMAS DĖL LEIDIMO DALYVAUTI ATRANKOJE LOPŠELIO – DARŽELIO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI.

Bandyk pats

Spalio 19 dieną priešmokyklinukai veikė kitaip, neįprastai. Fizikos mokytojos D.Ramanauskienės buvo pakviesti ateiti į svečius. Čia vaikams buvo demonstruojami įvairūs bandymai su vandeniu, daržovėmis, smeigtukais. Keletą bandymų mokinukai atliko ir patys. Užsiimant patirtine veikla, laikas prabėgo labai greitai, už tai vaikai susitarė, kad ją išbandys ir namuose su šeimos nariais. Ačiū mokytojai Dalijai už parodytą iniciatyvą, įdomią veiklą.

Mokytoja Gina

Spalio 14-oji minima Tarptautinė elektronikos atliekų diena

Spalio 14-oji minima Tarptautinė elektronikos atliekų diena. Elektroniniai prietaisai yra kiekvieno iš mūsų neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, jie supa mus visur. Jie genda, pasensta ir tampa nebetinkami naudoti. Kaip teisingai su jais reikia pasielgti, išrūšiuoti, kad nepatektų į sąvartyną? 5–8 klasių mokiniai spalio 17-20 d. turėjo galimybę susipažinti su gauta informacija apie šių atliekų rūšiavimą. (medžiaga pateikta nuotolinio aplinkosauginio seminaro metu, kurį organizavo Gamintojų ir Importuotojų Asociacija ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“).
Paminėję Tarptautinę elektronikos atliekų dieną, elgsimės atsakingiau, rūšiuosime atliekas ir mažiau teršime aplinką. Būkite atsakingi vartotojai ir saugokite gamtą!

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Tarptautinė programavimo savaitė CodeWeek


5a, 5b, 6 klasėse ir programavimo būrelio mokiniai spalio 8-23 dienomis dalyvavo tarptautinės programavimo savaitės CodeWeek renginiuose. Jungėmės į TinkerCad sistemą. Atlikome kūrybinius algoritminio modeliavimo darbelius.

IT mokytoja metodininkė I. Ambrozienė

Rožinio kalbėjimas bažnyčioje

Tauragės Švč. Trejybės bažnyčioje antradienį, spalio 18 d. visas pasaulis kalbėjo Rožinį. Prisijungėme ir mes Tauragės “Aušros” progimnazijos septintokai ir aštuntokai. Rožinio malda už vaikus, dar geriau – su vaikais, rengiant tai kasdienei „maldos pauzei“ aišku, neišsprendžia visų problemų, bet teikia dvasinę pagalbą. Galima paprieštarauti, kad Rožinis nepanašus į šiandienių paauglių ir jaunuolių skonį atitinkančią maldą. Tačiau tokį prieštaravimą galbūt sukelia dažnai netinkamas kalbėjimo būdas. O jei tai daro m i l i j o n a s??? Tuomet vyksta stebuklas.

J. Lunskienė

Partneriai