Dovana „Aušros” progimnazijos bendruomenei

Tauragės „Aušros” progimnazijos bendruomenė gavo dovaną – perleistą pirmąjį lietuvišką mėnraštį „Aušra” (1883-1886). Pasak „Aušros” perleidimo iniciatoriaus Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos, „Aušroje” glūdi kilni lietuvybės galia. „Aušros” perleidimo Mecenatas-Pranas Kiznis. Rasti perleistą mėnraštį galite progimnazijos skaitykloje. Ateikite, domėkitės, skaitykite.

Birutė Vaivadienė

6b klasės mokinių iškyla

Valgymas, miegojimas ir poilsis gamtoje – tai tikra magija, suteikianti gerą nuotaiką ir sveikatą. Saulėtą penktadienio popietę 6b klasės mokiniai, jų tėveliai ir klasės vadovė vyko į poilsiavietę „Lakštingalų slėnis‟. Nuvykę pasistatėme palapines, užsikūrėme laužą, pasiruošėme nakvynei gamtoje. Žaidimai, juokas ir gera nuotaika nesibaigė net sutemus. Sušalti neleido karšta arbata ir laužas. O saulutei patekėjus mėgavomės šaunaus tėčio pagamintais pusryčiais. Nuoširdus ačiū visiems prisidėjusiems prie iškylos organizavimo.

Klasės vadovė D. Kvietkuvienė

Rugsėjo 1-oji „Aušros“ progimnazijoje

Saulėtą ir šiltą rugsėjo 1-osios rytą susirinko mokytojai , mokiniai ir jų tėveliai į Mokslo ir žinių šventę. Visus pasveikino mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė ir viešnia, Mero patarėja Soneta Blankaitė. Šventės dalyvius pradžiugino choreografijos mokytojos Dinaros Jogminienės paruošti mažieji šokėjai, sušokę „Bajorišką“ šokį. Šventišką nuotaiką padėjo sukurti muzikos mokytojos Jovitos Straukienės paruoštų dainininkų – Miglės ir ansamblio „Spindulėlis“ sudainuotos dainos. Mokinių ir mokytojų užrašyti palinkėjimai buvo sukabinti ant margaspalvių paukščių sparnų. Giedodami mokyklos himną, mokiniai suėjo į savo klases. Šauniosios šventės vedėjos Gustė ir Rusnė palinkėjo, kad šie mokslo metai visiems būtų sėkmingi.

Dalia Macijauskienė

INFORMACIJA DĖL MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ

Gautos naujos 1-8 klasių mokyklinės uniformos iš UAB „Savitas stilius“ ir UAB „Elva“.
Atsiimti galima I-V 9.00 – 15.00 val. progimnazijos aktų salėje.
Telefonas pasiteirauti 844672706.

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką tarnybinių patalpų valytojo pareigybei užimti

Reikalavimai:
• būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
• palaikyti pavyzdingą tvarką ir švarą mokyklos patalpose ir teritorijoje;
Darbo užmokestis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta minimali mėnesinė alga (MMA)
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2023 m. rugpjūčio 22 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 10 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 11 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Gintaras Pušinskas tel.: 8 656 82258
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami pokalbiui elektroniniu paštu arba telefonu. Planuojama pokalbio data 2023 m. rugpjūčio 21 d.

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką lopšelio – darželio auklėtojo padėjėjo (Mažonų ikimokyklinio ugdymo grupėje) pareigybei užimti

Reikalavimai:
• būti ne jaunesnis, kaip 18 metų ir turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
• išmanyti maisto patiekalų saugaus laikymo ir vartojimo, asmens higienos reikalavimus;
• gebėti bendradarbiauti su grupės pedagogu ir mokinių tėvais (globėjais).
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,1 – 8,0 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: terminuota (pavaduoti lopšelio – darželio auklėtojo padėjėją esančią nėštumo ir gimdymo atostogose)
Darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Tujų g. 13, 72153 Mažonų k., Tauragės r.
Reikalingi dokumentai:
1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
3. Gyvenimo aprašymas.
4. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 10 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 11 d. 15.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus kviečiami pokalbiui elektroniniu paštu arba telefonu. Planuojama pokalbio data 2023 m. rugpjūčio 23 d.

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką fizinio ugdymo mokytojo(-os) pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V- 1680.
Reikalavimai:
•kvalifikaciją atitinkantis išsilavinimas (aukštasis išsilavinimas ir fizinio ugdymo ar kūno kultūros mokytojo kvalifikacija);
•informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
•gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
•kūrybiškumas, iniciatyvumas, motyvacija diegti edukacines naujoves;
•gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.
Darbo užmokestis: pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,71-11,39 (baziniais dydžiais) nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,6 etato (909 val. per metus / 21,6 val. per savaitę).
Darbo pradžia: 2023 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Reikalingi dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
5. Gyvenimo aprašymas.
6. Galima pateikti motyvacinį laišką bei ankstesnių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentų priėmimo pradžia 2023 m. liepos 3 d., pabaiga 2023 m. rugpjūčio 11 d. 17.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@tauragesausra.lt
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Planuojama pokalbio data 2023 m. rugpjūčio 22 d.

Prašymo forma
Kandidatų į darbo vietas informavimas apie asmens duomenų tvarkymą

„ATEITIES INŽINERIJOS“ VI-OJO SEZONO PROJEKTINIŲ DARBŲ KONKURSO, VYKUSIO AI PAVASARIO SESIJOS METU 2022-05-30 IR 2022-06-02, TEMATIKŲ NUGALĖTOJAI – 8 kl. mokiniai

Tauragės „Aušros“ progimnazijos mokiniai: 8 kl. Greta Šliažaitė, Kasparas Tranelis gegužės 30 d. dalyvavo VGTU Ateities inžinerija projektinių darbų pristatyme. Mokiniai išklausė tris tematikas: darni gyvenamoji aplinka, darnus pastatas, aplinkos apsauga bei pristatė parengtą projektinį darbą tema „Trijų metų triukšmo palyginimas „Aušros“ progimnazijoje“, kurį tęsė nuo praeitų metų. VGTU darbo konsultantė Eglė Marčiulaitienė puikiai įvertino mokinių atliktą darbą.
AI VI-ojo sezono Pavasario sesijos metu 2022 m. gegužės 30 d. ir birželio 2 d. projektinių darbų konkursams 20-yje tematikų buvo pristatyta 230 projektinių darbų (PD). Kaip įprasta, gimnazijų ir progimnazijų komandos dėl tematikos pagrindinių ir paskatinamųjų prizų varžėsi atskirose kategorijose; taip pat, atsižvelgiant į tematikos specifiką, buvo įsteigtos specialios nominacijos, siekiant įvertinti atskirus konkursinių darbų aspektus.
Tematika „ Ateities miestas: aplinkos apsauga“
Pagrindinį prizą pelnė:
PD „Trijų metų triukšmo palyginimas „Aušros“ progimnazijoje“ (Tauragės “Aušros” progimnazija).
Dėkoju 8 kl. mokiniams Gretai Š. ir Kasparui T. už šaunų darbo atlikimą bei pristatymą ir džiaugiamės prizais bei padėkomis, gautomis iš organizatorių.

Mokytoja Aida Vaičiūnienė

Partneriai