Mokykloje kalėdinė popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“

Gruodžio 21 d. į kalėdinę popietę susirinko „Aušros“ progimnazijos bendruomenė. Į popietę taip pat atvyko kviestiniai svečiai: Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios dekanas Vytautas Gedvainis, mūsų mokyklą kuruojanti švietimo skyriaus specialistė Danguolė Petkienė, mokyklos tarybos nariai bei mokyklos tėvų klasės atstovai. Atvykę svečiai ne tik išsakė gražius, šiltus sveikinimo žodžius, bet ir nešini dovanomis.
Kalėdinės popietės scenarijų parengė tikybos mokytoja Jolanta Lunskienė, muzikos mokytoja Jovita Straukienė ir mokyklos laisvalaikio organizacinės grupės mokytojos Rasa Raudonienė, Aušra Dragūnienė, Eslanda Mikavičienė. Popietėje skambėjo kalėdinės giesmės, eilės, smuiko melodijos, 2 šokius sušoko jaunieji talentai.
Šios kalėdinės popietės tikslas buvo suburti visą bendruomenę ir bent trumpam visiems pasidžiaugti draugija, atverti savo širdis gerumui. O į popietę atvykęs Kalėdų senelio nykštukas dar ir dovanų visiems padovanojo.
Tegul Šv. Kalėdos teikia ramybę, džiaugsmą ir vainikuoja tai, kas nuveikta, pasiekta, o ateinantys Naujieji metai būna prasmingi ir dosnūs naujomis idėjomis ir drąsiais sumanumais, kupini vilties dovanoja gražiausių svajonių išsipildymo džiaugsmą!

Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

Gerumo akcija „Kalėdų pavilioti“

Artėjant gražiausioms metų šventėms norisi kuo daugiau nustebinti ir nudžiuginti ne tik save, bet ir kitus. Šiandien mokykloje įvyko gerumo akcija „Kalėdų pavilioti“ skirta visai mokyklos bendruomenei. Mokiniai, mokytojai ir kiti darbuotojai buvo vaišinami arbata ir pačių mokinių keptais sausainiais. Imbieriniai sausainiai kuteno mokinių nosis, o jų šypsenos ir ištarti „Ačiū“ sušildė širdis. Susirinkusieji išreiškė norą ir daugiau tokių akcijų. Stenksimės dar daugiau ne tik prieš šventes! Akciją organizavo Mokinių savivalda, o ypač pasistengė ir savo laiką paskyrė 7a klasės mokinės Eglė, Vakarė, Aistė M., Samanta ir Goda J. Ačiū, merginos, jūs šaunuolės!

Simona Bajorinienė

„Šventasis Raštas – Dievo laiškas žmonėms“

Gruodžio 19 d. 8-oje klasėje vyko integruota tikybos ir IT pamoka. Integruotoje pamokoje buvo kalbama apie literatūrinius Šv. Rašto žanrus. Buvo nagrinėjami duoti Šv. Rašto pavyzdžiai. Mokiniai kūrė skaidres ir užfiksavo svarbiausius dalykus, surašė pagrindines mintis. Šv. Raštą užrašė įvairūs žmonės, tad ir knygų stilius, jų žanras skiriasi. Dievas savo minčių nediktavo žmonėms paraidžiui. Jis įkvėpė mintis, kurias reikėjo išreikšti, o kaip tai perteiks, priklausė nuo žmogaus ir jo gabumų, išsilavinimo ir nusiteikimo. Norint teisingai suprasti kurią nors Šv. Rašto knygą ar posakį, reikia atsižvelgti į viso Šv. Rašto pobūdį, knygos parašymo tikslą, literatūrinį žanrą, istorines aplinkybes. Nereikia užmiršti, kad Šv. Raštą rašė daug įkvėptų autorių, todėl atskiros dalys priklauso skirtingiems žanrams.

Tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė

Lietuvių kalbos ir dailės integruota pamoka 8 klasėje

Gruodžio 18 d. vyko integruota lietuvių kalbos bei dailės pamoka 8 klasėje „Mokomės aprašyti peizažo paveikslą“. Pakartoję žodžius bei sąvokas, kurios susijusios su paveikslo apibūdinimu, mokiniai susipažino su lietuvių dailininko A.Žmuidzinavičiaus biografija bei kūryba, aptarė jo tapytą paveikslą „Merkinė“, grupėse kūrė peizažo aprašymo pastraipas ir pristatė jas klasei.

D. Macijauskienė, V. Karbauskienė

Integruota pamoka 5-oje klasėje

Gruodžio 18 d. vyko integruota lietuvių kalbos ir informacinių technologijų pamoka 5 klasėje „Kalėdinis sveikinimas“. Lietuvių kalbos pamokoje mokiniai kūrė kalėdinių sveikinimų tekstus, juos užrašė sąsiuviniuose. Per IT pamoką, naudojant programą Ms Word, buvo sukurtas kalėdinis atvirukas: mokiniai klaviatūra rinko savo sukurtus sveikinimų tekstus, vadovaudamiesi taisyklingo teksto rašymo kompiuteriu taisyklėmis. Sukurtas sveikinimas buvo papuoštas kalėdiniu paveikslėliu, kurį mokiniai patys redagavo: pakeitė paveikslėlio formą, rėmelio spalvą. Visi mokiniai sukūrė savo originalius sveikinimus, kuriuos galės nusiųsti savo draugams, pažįstamiems.

I. Ambrozienė, D. Macijauskienė

Saugiai naudokimės pirotechnikos gaminiais

Kasmet, artėjant Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų šventėms, rūpestį kelia civilinių pirotechnikos priemonių naudojimas. Kad išvengtume skaudžių nelaimių, specialistai pataria, kaip naudotis fejerverkais ir kitomis pirotechnikos priemonėmis. Fejerverkai pagal pavojingumą skirstomi:

F1 – fejerverkai, keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys;

F2 – fejerverkai, keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys;

F3 – fejerverkai, keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. Juos gali įsigyti ir naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;

F4 – fejerverkai, keliantys didelį pavojų ir skirti tvarkyti (prižiūrėti) ir naudoti tik pirotechnikams, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių. Juos gali įsigyti, jas naudoti ir tiekti rinkai tik pirotechnikai. Pirotechnikos gaminių nepirkite turgavietėse ar savivaldybės uždraustose vietose. Prieš naudodami pirotechnikos priemonę atidžiai perskaitykite instrukciją. Iš pakuotės išimkite tik dalį petardų. Paketą tuojau pat uždarykite. Pirotechnikos gaminius naudokite tik lauke, išskyrus mažo galingumo, kurie gali būti naudojami ir namuose. Sprogmenis uždekite kuo toliau nuo žmonių, pastatų ir automobilių. Naudojant fejerverkus minioje nenukreipkite jų į kitus žmones. Sprogmens ilgai nelaikykite rankoje. Uždekite ištiesta ranka ir tuojau pat atitraukite. Baterijas, raketas statykite tik ant lygaus, nedegaus paviršiaus. Sprogdindami raketas, vulkanus, fontanus, nukreipkite juos į viršų. Pavojų gali kelti nesuveikusios pirotechninės priemonės. Pirotechnikos gaminiams nesuveikus iš karto, daugiau nebandykite jo uždegti ir neikite prie jo. Neardykite sprogmenų, nes tai pavojinga ne tik jums, bet ir aplinkiniams. Petardas pirkite kartu su vaikais ir būtinai dalyvaukite jas sprogdinant. Nekaupkite pirotechnikos gaminių, nes jų laikymui reikalingos tam tikros sąlygos. Jos turi būti apsaugotos nuo šilumos šaltinių, drėgmės, kitų medžiagų poveikio, galinčio išprovokuoti gedimą ir irimą. Sprogmenys negali būti laikomi kartu su degiomis ar lengvai užsiliepsnojančiomis medžiagomis. Draudžiama naudoti pirotechnikos priemones prie gydymo ir reabilitacijos įstaigų, mokyklų, darželių, šarvojimo patalpų ir miesto prekyvietės. Naujųjų metų naktį gyvenamųjų būstų balkonuose nepalikite degių, staigiai užsiliepsnoti galinčių medžiagų. Kilus gaisrui, dėl neatsargiai paleistų sprogmenų, nedelsiant skambinkite į Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112. Nuo pirotechninių gaminių užsiliepsnojusius daiktus, jei tai ne prietaisas su elektros įtampa, geriausia gesinti vandeniu arba gesinimui tinkamu audiniu. Saugiai pasitikime Šv. Kalėdas ir Naujuosius 2018 metus.

Tauragės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyrius

Integruotas lietuvių kalbos ir informacinių technologijų projektas

Lapkričio – gruodžio mėn. lietuvių kalbos mokytoja Dalia Macijauskienė ir informacinių technologijų mokytoja I.Ambrozienė su 7a ir 7b kl. mokiniais vykdė integruotą projektą „Vytautas Mačernis“. Per lietuvių kalbos pamoką mokiniai pasiskirstė grupėmis, gavo užduotis surasti informaciją apie poeto biografiją, asmenybę, kūrybą, išlikusius Vytauto Mačernio dokumentus. Grupėse sukaupta medžiaga buvo suredaguota ir paruošta pateikimui. Per informacinių technologijų pamoką buvo išrinkta reikalinga veiklos sritis puslapyje: Artist, Band or Public Figure – atlikėjai, grupės, viešos asmenybės. Projekto metu mokiniai sukūrė poeto Vytauto Mačernio socialinio tinklo FB puslapį. Tokiame puslapyje galima ne tik labai lengvai dalintis savo patalpintu turiniu internete, bet ir tiesiogiai bendrauti su savo klasės draugais, efektyviai atsakyti į jų klausimus, komentuoti įkeltas nuotraukas. Tai palanki terpė mokytis kultūringai komentuoti, išsakyti savo nuomonę viešai.

D. Macijauskienė, I. Ambrozienė

Rajoninis anglų k. renginys „LET‘S HAVE SOME FUN“

Gruodžio 15 d. Jovarų pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis anglų k. renginys „LET‘S HAVE SOME FUN“. Jame dalyvavo ir mūsų mokyklos aštuntokai, kurie pradžiugino susirinkusius dalyvius bei organizatorius nuotaikinga daina ir šokiu. Renginyje netrūko dainų, vaidinimų, kurie teikė puikią nuotaiką. Dėkoju puikiai pasirodžiusiems mūsų aštuntokams: Beatričei, Paulinai, Medai, Serinai, Faustui, Giedriui ir Dominykui. Šaunuoliai!

Daiva Kvietkuvienė

Mokyklose pakvipo Kalėdomis

Gruodžio 13 d.Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko kūrybinių metodų mokantis vokiečių kalbos pristatymas rajoninėje vokiečių kalbos popietėje „Seku seku kalėdinę pasaką“, kurioje dalyvavo šią užsienio kalbą besimokantys šeštų klasių mokiniai iš „Aušros“, „Šaltinio“ ir M. Mažvydo progimnazijų bei Jovarų pagrindinės mokyklos. Tai tęstinis kalėdinis projektas, jau keletą metų iš eilės sukviečiantis vokiečių kalbą besimokančius miesto moksleivius. „Aušros“ progimnazijai atstovavo šeštokai Džiugas, Goda, Liucija, Tautvydas, Vakaris bei septintokas Rokas. Renginio metu kiekvienos mokyklos komanda ne tik pristatė savo pasirinktą pasaką ( mūsų komanda pristatė brolių Grimų pasaką „Pelenė“), piešė pasakų herojus, dainavo, mokėsi naujų vokiškų žodžių, bei dalyvavo kitose įdomiose rungtyse, bet ir turėjo galimybę prie arbatos puodelio pabendrauti su savo bendraamžiais iš kitų mokyklų. Kokios gi Kalėdos be dovanų? Kalėdų Senelis ir šįkart nepamiršo renginio dalyvių. Esame dėkingi M. Mažvydo progimnazijos vokiečių kalbą besimokantiems mokiniams už šią rajoninę kalėdinę pasaką.

R. Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Mokiniams dovanotos gerumo viruso kortelės

Visą šią savaitę savanorės mokinės Eglė ir Vakarė 7a kl. dalino mokiniams gerumo viruso korteles. Šiuo gerumo virusu mokinės bandė užkrėsti visus mokinius, atsitiktinai sutiktus pertraukos metu mokyklos koridoriuose. Mokiniai noriai segėjo jiems dovanotas korteles. Gerumo viruso kortelės bus dalinamos dar ne kartą, todėl būtinai pasieks visus. Ši vykdoma akcija yra „Emocija+“ veiklos programos dalis. Visiems tariame ačiū už šypsenas.

Simona Bajorinienė

Partneriai