Mokykloje svečias iš Gruzijos

Šiomis dienomis mūsų mokykloje lankėsi garbingas svečias iš Gruzijos. Timūras Zibzibadzė atvyko iš vienos Zestafoni mokyklos, su kuria mūsų mokykla šių metų balandžio 10 dieną pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Mokyklos direktorė Snieguolė Bastakienė ir pavaduotoja Rita Poškienė svečią mielai supažindino su šioje mokykloje dirbančiais mokytojais, besimokančiais mokiniais. Pamokų metu T. Zibzibadzė apsilankė technologijų, dailės, kūno kultūros pamokose, 2 klasės pamokoje. Svečias nepabijojo kalbos barjero ir drąsiai mokinius kalbino ir angliškai, ir rusiškai. Pats skatino mokinius užduoti klausimus jam, pristatyti savo veiklas, darbus. Iš pradžių mokiniai drovėjosi, bet pamažu ledai buvo pralaužti. Pertraukų metu svečias fotografavosi su mokiniais, žaidė stalo tenisą. Kaip Timūras minėjo, mokykla, kurioje jis dirba istorijos mokytoju, taip pat renovuojama. Jis tikisi, kad jų renovuota mokykla bent kiek bus panaši į mūsų – moderni, šilta ir draugiška.

Simona Bajorinienė

„Knygosūkis“

8 klasės mokiniai dalyvavo literatūriniame žaidime „Knygosūkis“. Jį suorganizavo Tauragės „Vymerio“ bibliotekos darbuotojos kartu su Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos darbuotojomis. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti savo literatūrines žinias apie perskaitytas knygas, jų autorius, personažus ir kt. Abiem aštuntokų komandom sekėsi neblogai, sulaukė dovanų net iš apsilankiusio Kalėdų senelio.

Lietuvių kalbos mokytoja D.Macijauskienė

„Emocija+“ – pozityvesnė mokyklos aplinka

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja veiklos programoje „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvarių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti.
Per dailės pamokas 5-8 klasių mokiniai kūrė plakatus, reiškė savo emocijas apie mokyklą. Šie plakatai jau puošia I, II ir III aukšto fojė. Mokinių dar laukia ir kitos įdomios veiklos, kuriomis siekiama mokyklos aplinką padaryti pozityvesnę.

Simona Bajorinienė

Matematikos pamokoje – mokyklos istorija

Matematikos pamokos metu 6 klasės mokiniai kartu su matematikos mokytoja G. Statkuviene linksmai nusiteikę atliko sunkų, daug laiko ir kantrybės reikalaujantį statistinį tyrimą. Mokiniai analizavo ir suskaičiavo, kiek Tauragės „Aušros” progimnazijos internetiniame puslapyje yra parašytų ir įdėtų straipsnių apie mokyklos veiklą, integruotas pamokas, išvykas ir renginius per 2016–2017 m. m. Dirbdami porose, naudodami planšetes mokiniai žymėjosi visą svarbią informaciją apie mokyklos veiklą. Visa informacija turėjo būti tiksli, nebuvo galima praleisti nė vieno renginio, intergruotos pamokos ar išvykos. Pamokos pabaigoje mokiniai mėgino suskaičiuoti, kiek procentų visų straipsnių sudaro pamokos ir kiek renginiai. Taip pat kurį mėnesį daugiausiai įdėtų straipsnių ir kurie mokytojai daugiausiai rengė išvykų, renginiųir t. t. per 2016–2017 m. m.
Tai štai jų statistinis tyrimas. Iš viso per 2016–2017 m. m. buvo parašyta 163 straipsniai. Iš jų apie pamokas – apytiksliai 26%, apie renginius – 74%. Daugiausiai straipsnių parašyta gegužės mėnesį, apie 25%, o mažiausia – birželį, apie 4%.

6 kl. mokinė Meda Vaišvilaitė

Sveikiname mokytojas: V. Karbauskienę ir pradinių klasių mokytojas E. Mikavičienę ir L. Putinienę už daugiausiai parašytų straipsnių internetiniame puslapyje.

Rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas

Šių metų lapkričio 22 dieną vyko rajoninis 4-6 klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkursas „Friendship“, kurį organizavo ir vykdė Tauragės „Aušros“ progimnazijos anglų k. mokytojos Daiva Kvietkuvienė ir Indrė Breiterienė. Trečiadienio popietę į „Aušros“ progimnaziją rinkosi konkurso dalyviai lydimi savo mokytojų iš visų rajone esančių mokyklų, progimnazijų ir gimnazijų. Renginio pradžioje savo pasveikinimo ir linkėjimo žodžius tarė „Aušros“ progimnazijos direktorės pavaduotoja Rita Poškienė. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurse dalyvavo net 28 dalyviai iš Gaurės, Pagėgių, Jovarų, Batakių pagrindinės mokyklos; M. Mažvydo, „Šaltinio“, „Aušros“ progimnazijos; Skaudvilės, Žygaičių gimnazijos 4-6 klasių mokiniai. Šiame konkurse dalyvavo „Aušros“ progimnazijos 4b klasės mokinys Ignas Juška, 5 klasės mokinys Ainius Mozūraitis ir 6 klasės mokinė Goda Stragauskaitė. Konkurso pertraukėlių metu savo gerą nuotaiką dalyviams ir žiūrovams dovanojo gerbiamos „Aušros“ progimnazijos muzikos mokytojos Jovitos Straukienės vadovaujamų mokinių dainos, smuiko ir gitaros melodijos. Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso 1,2 ir 3 vietos nugalėtojus iš 4, 5 ir 6 klasių mokinių, išrinko geriausius iš geriausių skaitovų ir paskelbė gerbiama komisija. Visi kiti dalyvavę konkurse mokiniai gavo dalyvio sertifikatus. Konkurso pabaigoje nuskambėjo gražūs Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimo ir padėkos žodžiai.

Nuoširdžiai dėkojame konkurse dalyvavusiems mokiniams, jų mokytojams, gerbiamai komisijai ir šį renginį puošusiam mūsų progimnazijos mokinių kolektyvui, ir jų vadovei J. Straukienei.

Anglų kalbos meninio skaitymo konkurso organizatorės D. Kvietkuvienė ir I. Breiterienė

Integruota biologijos ir rusų k. pamoka „Gydytojau, aš susirgau“

8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje biologijos ir rusų k. pamokoje „Gydytojau, aš susirgau“. Mokiniai, dirbdami grupėse, išsiaiškino, kas yra ligų simptomai, susipažino su ligų sukėlėjais, aptarė ligų plitimo būdus bei kaip jų išvengti . Kūrė dialogus, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, vaidino situacijas ligonis gydytojas rusų k., stebėjo kitų grupių pasisakymus, taisė klaidas. Mokiniai puikiai įsivertino savo darbą pamokoje. Šios pamokos veiklos buvo susijusios su „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymu“ mokykloje.

Biologijos mokytoja Aida Vaičiūnienė

Pamoka vaikų bibliotekoje

2017 11 27

Per visą trimestrą „Aušros“ progimnazijos mokiniai skaitė įvairius grožinės literatūros kūrinius. Penktokai taip pat neatsiliko nuo vyresnių mokinių ir perskaitė po kelis kūrinėlius. Todėl pristatyti savo pasirinktą kūrinį mokiniai turėjo naujoje aplinkoje – miesto vaikų bibliotekoje, kur vyko skaitinių pamoka. Čia, tarp įvairiausių knygų lentynų, šalia lėlių teatro personažų, penktokai dalinosi įspūdžiais apie perskaitytas knygas, išsakė savo nuomonę, formulavo temą ir pagrindinę mintį. Kai kurie šioje bibliotekoje lankėsi pirmą kartą, tad tikimės, kad jie bus nuolatiniai knygų skaitytojai.

Lietuvių k. mokytoja D.Macijauskienė

Lietuvos kultūros paveldo ir meninio ugdymo konkursas „Pažinkime tautinį kostiumą“

2017 11 27

Lapkričio 23 d. 6 mūsų mokyklos mokiniai vyko į Vilnių, kur Lietuvos nacionaliniame muziejuje dalyvavo Lietuvos kultūros paveldo ir meninio ugdymo konkurso „Pažinkime tautinį kostiumą“ baigiamojoje šventėje. Šventės metu, apžiūrėjome mokinių piešinių parodą, dalyvavome edukaciniuose užsiėmimuose ir sulaukėme gausių dovanų už piešinius. Šiam konkursui buvo išsiųsti 7 mokinių piešiniai. Saminta Urbonaitė 8 kl. apdovanota Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerijos I laipsnio diplomu, Kamilė Norbutaitė 8 kl., Austėja Kivilytė 4a kl., Greta Šliažaitė 3 kl., Kipras Brazauskas 3 kl. apdovanoti Lietuvos nacionalinio muziejaus pagyrimo raštais. Taip pat gavome vertingų dovanų: Lietuvių etnografijos enciklopedinį žodyną ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų potretų rinkinį. Po šventės, gėrėjomės Rotušės aikštėje jau papuošta Kalėdine egle, apsilankėme Arkos dailės galerijoje ir apžiūrėjome tarptautinę tekstilės parodą, pabuvome Aušros vartų koplyčioje. Dėkojame Tauragės r. savivaldybės administracijai už suteiktą galimybę nuvykti į apdovanojimų šventę.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Ar mokate skaityti žemėlapį?

2017 11 24

Tarptautinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitė sutelkė ir pirmokėlius. Šių metų tema ,,Šiaurės salos“. Bibliotekos darbuotojos Birutė Vaivadienė ir Ina Ivanauskienė pristatė Šiaurės šalis, skaitė Mauri Kunno knygos ,,Lobių sala“ tekstą. Mokinukai grupelėse gamino žuvytes, kuriomis papuošė įdomiai įrengtą stendą. Ketvirtų klasių mokiniai į Šiaurės šalių bibliotekų savaitę įsijungė piešdami paslaptingos „Lobių salos“ žemėlapius pagal Maurio Kunno tekstą. Jiems vadovavo mokytojos Eslanda Mikavičienė ir Laimutė Putinienė, apie Šiaurės salas, šių metų plakatą priminė ir paslaptingais salos takais vedė bibliotekininkės Birutė Vaivadienė ir Ina Ivanauskienė. Šiek tiek užsitęsusi dėl gausybės veiklos Šiaurės šalių bibliotekų savaitė baigėsi, palikdama gerus prisiminimus, suteikusi žinių ir daugybę malonių akimirkų!

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė ir mokytoja Rasa Dautarienė

5 klasės valandėlė „Taisyklinga laikysena“ – viena iš „Sveikatos, rengimo šeimai ir lytiškumo“ programos veiklų

2017 11 24

Nuolat žavimės taisyklinga ir grakščia šokėjų, sportininkų, modelių laikysena. Pasitempęs žmogus visada atrodo gražesnis, sveikesnis, energingesnis, labiau savimi pasitikintis ir patikimesnis. Deja, dažnas iš mūsų išsitiesia tik sulaukęs pastabos. Kokia mūsų laikysena?
Kuo gresia netaisyklinga laikysena prie kompiuterio, ilgas sėdėjimas, žiūrėjimas į telefono ekraną? Kaip išvengti stuburo skausmo bei stuburo iškrypimo vaikams? Kaip priprasti prie taisyklingos laikysenos? Visa tai 5 klasės mokiniai bendraudami sužinojo iš mokyklos med. darbuotojos Gretos. Net patys įvertino savo ir draugų laikyseną balais. Mokiniai pažadėjo, kad patarimų laikysis ir net pamokys savo šeimos narius.

Auklėtoja A. Vaičiūnienė

Partneriai