Aktyvi savaitė mokykloje

Rugsėjo 24 ir 26 dienomis aktyviausi gimnazijos mokiniai ilgosios pertraukos metu nesėdėjo ant suoliukų ir nežaidė mobiliaisiais telefonais. Jie rinkosi mokyklos kiemelyje. Ten mokiniai mokėsi judriai leisti savo laisvalaikį mokykloje. Fizinio ugdymo mokytoja Vida Šetkuvienė kiemelyje kartu su vaikais sportavo: darė mankštelę, bėgo aplink mokyklą, važinėjosi dviračiais.

Mokytoja L. Putinienė

5-8 klasių mokinių pažintinė diena „Judėjimas-sveikata“

Rugsėjo 19 dieną 5-8 klasių mokiniai aktyviai įsitraukė į sportines veiklas. Iš ryto vyko estafetės, apie sveiką gyvenseną paskaitą skaitė Arūnas Vladička. Po judrių veiklų mokiniai pasistiprino sveikuoliškais pačių pasigamintais priešpiečiais. Gamino įvairias sveikuoliškas salotas, sumuštinius, užkandžius.

Sporto diena

Rugsėjo 18 d. linksmi ir žvalūs pradinukai rinkosi į mokyklą. Jie žinojo, kad jų laukia daug įdomios veiklos. pasiskirstę į tris srautus mokinukai skubėjo pradėti veiklas. Sporto salėje vyko netradiciniai žaidimai su lankais, didžiuliu kamuoliu, kėgliais. Čia vaikai galėjo pabūti ,,varlėmis ir varnomis”. Ypač smagu buvo žaisti tradicinius lietuvių liaudies žaidimus. Barškėti per salę klumpėmis, pliauškinti botagu, pūsti birbynę, sukti vilkelį, gaudyti žuvį ir t.t. Paskutinė veikla – žaidimai su parašiutu, tarsi suvienijo visus, nes pratimus reikėjo atlikti drauge. Atsakydami į viktorinos klausimus mokiniai pasitikrino žinias apie sveiką mitybą. Sukūrė savo pietų arba pusryčių lėkštę. Po refleksijos laimingi vaikai išsiskirstė namo.

Mokytoja Rasa Raudonienė

Saugaus eismo pamokėlės

Rugsėjo 12 dieną mūsų progimnazijoje lankėsi svečias iš Tauragės apskrities policijos komisariato. Pareigūnė Judita Sadauskytė susitiko su priešmokyklinės grupės ir pirmos klasės mokinukais, vedė ,,Saugaus eismo“ pamokėles. Ji mokė, kaip saugiai reikia pereiti gatvę, ko pasisaugoti, papasakojo apie saugų kelią į mokyklą ir iš jos. Mūsų mokinukai patyrė labai daug gerų emocijų, sužinojo kaip reikia saugiai elgtis gatvėje, kieme, gavo ir dovanų – spalvinimo knygutes. Dėkojame Tauragės apskrities policijos komisariato pareigūnei Juditai Sadauskytei

Socialinė pedagogė Renata Oželienė

Akcijos „Saugok ir gerbk vadovėlį“ nugalėtojai

2018 – 2019 m.m. Tauragės „Aušros“ progimnazijoje vyko akcija „Saugok ir gerbk vadovėlį“. Jos metu tikrinti 1-4 ir 5-8 klasių vadovėliai. Tvarkingiausi vadovėliai buvo pirmokėlių, kurie negavo nei vieno minuso. 5-8 klasių tarpe vadovėlius gražiausiai prižiūrėjo 5 b klasė. Dabartiniai antrokai ir šeštokai Mokslo ir žinių dieną buvo apdovanoti Padėkos raštu ir saldžiu prizu.

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

DĖMESIO! PAPILDYTA

Rugpjūčio 27-29 d. nuo 8.00 – 16.00 val. galite pasiimti „Savitas stilius“ mokyklines uniformas (megztiniai, žaketai, polo marškinėliai). Rugpjūčio 30 d. nuo 8.00-15 val. Pasiimti progimnazijos raštinėje (116 kab.).

Rugpjūčio 23 d. 13.30-15.00 val. atvežamos mokyklinės uniformos (švarkai ir džemperiai 5-8 kl.) iš UAB „Elva“. Pasiimti progimnazijos raštinėje (116 kab.).

Tauragės „Aušros“ progimnazija skelbia atranką priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybei užimti

Atranka vykdoma pagal mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.
Darbo pobūdis: organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą ir pasiekimus. Bendradarbiauti su šeima, skatinti tėvus dalyvauti grupės veikloje. Kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
Reikalavimai: atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus priešmokyklinio ugdymo pedagogui, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 774.
Darbo užmokestis: nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo pradžia: 2019 m. rugsėjo 2 d.
Darbo vietos adresas:. Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė
Pretendentai privalo pateiki šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (prašymo forma)
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Buvusių darbdavių rekomendacijas (nebūtina).
Dokumentų priėmimo pradžia 2019 m. rugpjūčio 20 d., pabaiga 2019 m. rugpjūčio 28 d. 16.00 val. Dokumentus pateikti el. pašto adresu: ausros.rastine@gmail.com
Informaciją telefonu apie skelbiamą atranką teikia progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė tel. 8 446 72706, mob.: 8 656 82250
Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

ES paramos projektas „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“.

Tauragės „Aušros“ progimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6950880,43 Eur, iš jų Tauragės „Aušros“ progimnazijai 1–4 kl.– 2666,84 Eur., 5-8 kl. – 3456,97 Eur.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
http://www.vedlys.smm.lt/

Partneriai