Priešmokyklinukų išvyka į Norkaičių amatų centrą

Vasario 5 dieną 1 Priešmokyklinės grupės vaikučiai lankėsi Norkaičių amatų centre, edukaciniame užsiėmime ” Duonos kelias iki mūsų stalo”. Jo metu priešmokyklinukai buvo supažindinti su visu duonos gamybos procesu: nuo grūdo iki stalo. Mažieji patys dalyvavo duonos gamyboje, žaidė žemaitiškus liaudies žaidimus, vaišinosi arbata. Linksmai nusiteikę visi grįžo nešini duonelės kepaliukais.

Gina Ruikienė

Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka

Vasario 5 dieną 2b klasės mokinukai turėjo neįprastą jiems pamoką. Pirmą kartą antrokėliai dalyvavo integruotoje anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje. Pamokos tema “Kas yra planas?/What’s the plan?”. Per šią pamoką mokiniai sužinojo, kas yra planas, kokių planų yra (miesto, teritorijos, namo, buto, kambario), stebėdami įvairius planų pavyzdžius skaidrėse. Anglų kalba gebėjo išvardinti kambarių pavadinimus. Įvardinti daiktus, esančius kambaryje. Pakartojo žinomus žodžius, spalvų pavadinimus, skaitvardžius ir abėcėlę. Atliko įvairias pasaulio pažinimo užduotis iš pratybų sąsiuvinio. 2b klasės mokinukams ši netradicinė pamoka labai patiko!

Mokytojos Laimutė Putinienė ir Indrė Breiterienė

Penktokų laisvalaikis

Lietingą sausio 24 d. popietę penktos klasės mokiniai nutarė praleisti drauge ir apsilankyti Šilalės sporto mokyklos baseine. Sukritę į autobusą, pasiekė Šilalę ir nekantraudami atsidūrė baseine. Maudynes lydėjo linksmybės ir gera nuotaika. Praleidę maudynėse dvi valandas ir išbandę baseino teikiamas galimybes, namo grįžo pailsėję ir puikiai nusiteikę.

5 klasės vadovė Vida Karbauskienė

Vienos gatvės istorija

Sausio 23 dieną Tauragės „Aušros“ progimnazijoje vyko atvira integruota technologijų – dailės pamoka „Vienos gatvės istorija“, kurios pagrindiniai herojai buvo 8 klasės mokinių 2 pogrupis. Pamoką stebėjo gausus būrys rajono dailės ir technologijų mokytojų. Pamokos uždaviniuose, kuriuos paskelbė Gytis Gerdauskas, atsispindėjo mokinių projektinių darbų, kurtų porose ir individualiai pristatymas, pagal pateiktą lentelę, atliktų veiklų ir gamybinio proceso įsivertinimas, savo įgūdžių, suvokimo ir veiklų refleksijos atlikimas šio pusmečio technologijų pamokose. Mokiniai teatralizuotai pristatė savo projektinius darbus, kurtus per pastaruosius du mėnesius. Sukonstruotuose darbuose atspindėjo skirtingi namų interjero stiliai. Mokiniai sumaniai panaudojo antrines žaliavas ir pritaikė įgytus technologinius įgūdžius. Savo elektronikos žinias pademonstravo Mantas Trakšelis ir Gytis Matijošaitis, papuošdami led lemputėmis kiekvieną darbą. Nuotaikingai sukurtas namų atsiradimo ir juose gyvenančių žmonių istorijas papasakojo Ignas Plienaitis ir Agnė Metlovaitė, InetaDoveikytė ir Greta Dambrauskaitė, Liucija Matemaitytė ir Goda Stragauskaitė, Arnas Gestautas bei Šarūnas Venslauskas. Kūrybiškai atlikti darbai ir išradingas jų pristatymas parodė atsakingą mokinių požiūrį į patikėtas užduotis.

Dailės ir technologijų mokytoja Vida Karbauskienė

Ką mes žinome apie trintį?

Mūsų progimnazijos 6a ir 6b klasių mokiniai integuotose gamtos mokslų pamokose darė projektą „Trinties jėga ir jos reikšmė mūsų gyvenime“. Mokiniai pamokų metu stengėsi išsiaiškinti, kas yra trinties jėga, trinties jėgos atsiradimo priežastis, trinties jėgų rūšis (rimties, slydimo ir riedėjimo) bei trinties didinimo ir mažinimo būdus. Mokiniai gavo užduotį – atsakyti savo piešiniais į klausimą „ Kas nutiktų, jeigu dingtų trintis“. Geriausius mokinių darbus galima pamatyti III aukšto foje esančiuose stenduose.

Dalija Ramanauskienė, fizikos mokytoja metodininkė

Bibliotekų istorija – pasaulio istorijos dalis

Mokyklos skaitykloje 3 klasės mokinukams (mokytoja Rasa Dautarienė) vyko netradicinė pamoka „Bibliotekų istorija”. Mokinukai labai daug sužinojo apie bibliotekas pasaulio istorijos kontekste. Jos metu trečiokai parodė savo išprusimą, žinias, labai stengėsi rasti, sugalvoti teisingą atsakymą į duotus klausimus. Teisingai atsakiusieji pelnė saldžius prizus. Pasiskirstę į komandas, sprendė kryžiažodį apie bibliotekas. Pamoką vedė bibliotekininkė Birutė Vaivadienė.

Bibliotekininkė Birutė Vaivadienė

Skaitovų konskursas

Trečiadienį progimnazijoje įvyko Skaitovų konkursas. Jame dalyvavo patys drąsiausi ir labiausiai gimtąjį žodį mylintys 5, 6a, 8 klasių mokiniai. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės šiuo jaunimu! Komisija nusprendė, kad mūsų progimnazijai rajoniniame etape atstovaus 5-okai – Kipras Brazauskas ir Dovydas Petryla. Linkime jiems sėkmės.

S. Bajorinienė

PUG 2 mokinukai svečiavosi Tauragės pilyje

2020 m. sausio 15 d. PUG 2 mokinukai svečiavosi Tauragės pilyje, aplankydami Tauragės r. sav. B. Baltrušaitytės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrių bei Tauragės krašto muziejų „Santaka“. Vaikai žiūrėjo Batuoto Katino lėlių teatro spektaklį „Yra kaip yra“. Sužinojo, kad pasakas galima ne tik skaityti, vartant knygelę, bet ir klausyti, žiūrint spektaklį. Bibliotekos darbuotoja supažindino mokinius su įvairių rūšių knygomis: erdvinėmis (atvertus knygutę, išsiskleidžia pilis, įvairūs plakatai, galima matyti kas gyvena po žeme, kas paslėpta skrynioje ir pan.); grojančiomis knygutėmis; knygutėmis, kurios parašytos Brailio raštu; knygomis, skirtomis mokytis muzikos rašto, bei knygomis, kurios skaitomos, užsidėjus spalvotus akinius. Didžiausią įspūdį mokinukams paliko knyga, kurią atvertus šviečia. Tai reiškia, kad knyga yra šviesa. Nukeliavus į Tauragės krašto muziejų, pirmiausia vaikai buvo supažindinti su elgesio taisyklėmis muziejuje, muziejininko darbu. Mažiesiems labai patiko vaikščioti iš vienos muziejaus dalies į kitą, klausytis įvairių pasakojimų, žaisti žaidimus, žiūrėti įvairias ekspozicijas. Labiausiai įstrigusi „atrakcija“ – leidimasis liftu žemyn ir stebėjimas ten esančių daiktų, objektų. Vaikai, grįžę į mokyklą, džiaugėsi kelione ir pamatytu reginiu. Visi teigė, kad į muziejų sugrįš dar kartą, tik jau su tėvais.

Lina Obadauskė

Nacionalinis mokinių piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“

Nacionaliniam mokinių piešinių konkursui „Mes užaugome laisvi“ buvo pateikti 7 mokinių kūrybiniai darbai iš 6a ir 6b klasių. Šis konkursas skirtas pagerbti Laisvės gynėjų dieną. Jį jau trečius metus organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Konkursui buvo pateikti beveik 500 šimtai piešinių. 6b klasės mokinys Nedas Baltrušaitis, tapo šio konkurso laureatu 11-14 metų amžiaus grupėje, 6a klasės mokinio Tajaus Žymanto tapybos darbas pateko į parodą. Sausio 15 dieną vyko konkurso „Mes užaugome laisvi“ laureatų apdovanojimų šventė Lietuvos Respublikos Seime. Laureatus, mokytojus, tėvelius sveikino ir dalijosi skaudžiais prisiminimais apie tragiškus sausio 13 –osios įvykius, Lietuvos respublikos Seimo narys Laurynas Kasčiūnas, jis įteikė padėkas ir atminimo dovanas. Dovanas ir padėkas teikė ir šio konkurso organizatoriai – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Po šventės dalyvavome ekskursijoje po Seimo rūmus. Taip pat aplankėme Gedimino kalną, Arkikatedrą bei nacionalinę biblioteką. Sveikiname laureatą. Virtualią darbų parodą galite apžiūrėti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro puslapyje – https://www.lmnsc.lt/mes_uzaugome_laisvi/.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Keičiasi mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

Informuojame, kad vasario mėnesį planuojamas keisti Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, kuriame gali būti patvirtinta centralizuota mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir pradinio ugdymo I klases tvarka.
Pagrindiniai galimi pasikeitimai:
Priėmimą vykdytų savivaldybės administracija, naudodamasi Ikimokyklinių įstaigų vaikų registravimo elektronine programa (IIVREP).
Iki naujos tvarkos patvirtinimo galioja Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-109 patvirtintas mokinių priėmimo tvarkos aprašas, kurio 24 punkte nurodyta, kad prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. Numatoma, kad vaikai, ugdomi Tauragės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir esantys IIVREP bazėje automatiškai būtų perkelti atitinkamai į priešmokyklines grupes ir pradinio ugdymo I klases pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (iki 2020-01-01) ir mokyklos aptarnaujamą teritoriją, o į laisvas mokymosi vietas (ne pagal aptarnaujamą teritoriją) tėvų prašymai būtų priimami nuo balandžio 1 d.
Kadangi galimi priėmimo į mokyklas tvarkos pakeitimai, todėl tėvų prašymai ir dokumentai nepriimami, apie naujai patvirtintą priėmimo tvarką informuosime vėliau.

Administracija

Partneriai