„eTwinning‟ apdovanojimai

Rugpjūčio 27 d. Vilniuje vyko „eTwinning‟ nacionaliniai apdovanojimai 2018. Už kokybišką projektų vykdymą mokiniai ir jų mokytoja Rasa Raudonienė buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais už tris projektus „Keliauju po Lietuvą‟, „Matematika aplink mus 2‟ ir „Wonders in country of scienc‟. Mokytoja džiaugiasi mokinukų darbštumu, kūrybiškumu ir startuoja naujuose projektuose.

Rasa Raudonienė

Mokslo ir žinių dienos šventė

Šiais 2018-2019 m. m. Mokslo ir žinių šventė „Aušros“ progimnazijoje buvo džiaugsminga. Nepaisant to, jog šventė buvo šeštadienį, tačiau į progimnaziją pasveikinti vieni kitų skubėjo ir mokiniai, ir jų tėveliai bei mokytojai. Nepamiršta ir tradicija, kada aštuntų klasių mokiniai į šventę atvedė nedrąsius pirmokus. Visus susirinkusius pasveikino 8b klasės mokiniai Naglis ir Perla bei atliko dainą „Pasveikinkim vieni kitus“. Visos šventės metu netrūko pasirodymų: trečios klasės mokinių „Linksmasis šokis“, Atėnės Kiliokaitytės daina „Mėnulyje“ ir dar viena Naglio ir Perlos daina „Vasaros naktys“. Pirmos, septintos ir 8a klasės mokiniai visus pasveikino eilėmis. Daug dėmesio sulaukė progimnazijos 2018-2019 m. m. „veido“ kūrimas. Tai nedidelis rėmas, prie kurio šventės metu visi prisegė vėjo malūnėlį, kuriame buvo palinkėjimas šiems mokslo metams. Vėliau šis papuoštas rėmas mokiniams, tėveliams ir mokytojams labai pravertė nuotaikingoms asmenukėms. Su rugsėjo 1-ąja progimnazijos bendruomenę pasveikinti atvyko Tauragės rajono savivaldybės Tarybos nariai Darius Stankus ir Silverijus Statkus. Pastarasis atvyko su dovanomis ir padovanojo progimnazijai medelį. Atvyko svečių ir iš Amerikos. Iš pradžių inspektorė (Rasa D.) nelabai buvo patenkinta tuščiomis klasėmis, bet vėliau mokiniai ją įtikino, kad yra pasiruošę naujiems mokslo metams. Tad tebūna šie mokslo metai pilni įspūdžių ir atradimų!

Simona Bajorinienė

Susitikimas po 20 metų


Tauragės „Aušros“ vidurinės mokyklos 4 abiturientų laidos 12a klasės mokiniai, susirinkę po 20 metų, šiltai prisimena mokyklinius metus ir sveikina visus savo mokytojus, linkėdami kantrybės, ištvermės bei gražios likusios vasaros.

Dalia Macijauskienė

TAURAGĖS „AUŠROS“ PROGIMNAZIJA SKELBIA KONKURSĄ PAKAITINIO VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Tauragės „Aušros“ progimnazija : savivaldybės biudžetinė įstaiga; Aerodromo g. 6. LT-72186 Tauragė; kodas 190469094.
Pareigybė: vyriausiasis buhalteris
Pareigybės lygis: A (A2)
Pagrindinės funkcijos:
– organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo materialiniai ir finansiniai ištekliai;
– rengia progimnazijos išlaikymo sąmatas, užtikrina patvirtintos sąmatos teisingą vykdymą;
– rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
– registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
– vykdo išankstinę finansų kontrolę;
– apskaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį ir kitas išmokas;
– vykdo kitas funkcijas numatytas progimnazijos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
– aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
– išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą ir atsakomybę;
– mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „Microsoft Dynamicc NVA“ pagal VSAFAS reikalavimus, biudžeto vykdymo ataskaitų informacine sistema „Finet“, darbo užmokesčio skaičiavimo programa „Stekas“ ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS;
– išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.
Pretendento privalumai:
– ne mažesnė kaip 3 metų profesinio darbo biudžetinėje įstaigoje patirtis;
– kvalifikacijos tobulinimas per pastaruosius 3 metus (buhalterinės apskaitos klausimais).
Pretendentai privalo pateikti dokumentus:
– prašymą leisti dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– gyvenimo aprašymą (CV)
– užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 469)
– teistumo/neteistumo pažymą;
– gali pateikti rekomendacijas.
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Dokumentai priimami nuo 2018 m. liepos 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 13 d. adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, 116 kab., telefonai pasiteiravimui: 8 446 72706, mob.: 8 656 82250.
Reikalavimus atitikę kandidatai apie pokalbio datą, laiką ir vietą bus informuoti asmeniškai, pretendento gyvenimo aprašyme nurodytu elektroniniu paštu (numatoma pokalbio data 2018-08-21). Atvykstant į pokalbį būtina turėti dokumentų originalus.

Integruota pamoka buvusioje „Šubertinėje“

Birželio 13 dieną istorijos–rusų bei vokiečių kalbų integruota pamoka vyko netradicinėje aplinkoje – Tauragės krašto muziejaus tremtinių ir politinių kalinių kančių namuose. Joje dalyvavo 7b klasė bei keletas 6, 8 klasių mokinių. Mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicija, pasakojančia apie partizanų gyvenimą bei rezistentų kančias NKVD būstinėje. Muziejuje gausu buvusių tremtinių bei politinių kalinių daiktų, atsivežtų iš tremties, daug nuotraukų, įvairių rankdarbių bei laiškų Tėvynėje likusiems giminaičiams. Mokiniai susipažino su įrengta nauja, modernia ekspozicija, kurią sudarė kamera, karceris, tardytojo kabinetas ir partizanų bunkeris. Kameroje mokiniai galėjo išgirsti ir patirti tai, ką jautė ir išgyveno čia kalėję žmonės, bei susipažinti, kokiomis sąlygomis buvo laikomi kaliniai. Tardytojo kabinete jie galėjo įsijausti į tardomojo kailį, akis į akį susidurti su NKVD‘istu. Įrengtame partizanų bunkeryje galima susipažinti su partizanų buitimi, gyvenimo sąlygomis. Integruota pamoka ir laikas pasirinkti neatsitiktinai, nes birželio 14 dieną minima Gedulo ir vilties diena. 1941m. birželio 14d. Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18 500 žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti – į GULAG’o stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių ir antrasis Lietuvos Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis.

R. Bandzinienė vokiečių kalbos mokytoja

Partneriai