Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka „Šeimos šventės‟

Gruodžio 18 d. 7 klasėje vyko integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka „Šeimos šventės‟. Mokiniai buvo parengę skaidres anglų kalba kaip jie įsivaizduoja arba norėtų švęsti įvairias šeimos šventes: Motinos dieną, Tėvo dieną, krikštynas, vestuves, gimtadienius. Vieni kitiems negailėjo patarimų kaip pristatytas šventes dar paįvairinti, kad jos taptų įdomesnės, ko reikėjo pristatymui, kad būtų įdomiau klausytis.

Loreta Kivilienė

Per integruotas pamokas sukurti kalėdiniai atvirukai rusų ir vokiečių kalbomis

8ab klasių mokiniai integruotoje IT, rusų bei vokiečių kalbų pamokoje informacinėmis technologijomis mokėsi kurti kalėdinį atviruką. Informatikos mokytoja Irena Ambrozienė supažindino mokinius su šiomis galimybėmis. Po to rusų kalbą besimokantys mokiniai turėjo parašyti kalėdinį sveikinimą draugui, o mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, sveikinimą pasirinktam asmeniui. Darbų kokybei labai trukdė prastas internetinis ryšis, todėl užbaigti atviruką teko namuose. Mokinių darbai bus įvertinti bei eksponuojami sveikinimų parodoje.

R. Bandzinienė, vokiečių kalbos mokytoja

Paskelbti logotipo konkurso projektui ERASMUS+ nugalėtojai

Šįmet mūsų mokykloje startavo tarptautinis projektas ERASMUS+ „Aktyvus mokinys – aktyvus pilietis“. Šiame projekte dalyvauja 5 šalys: Graikija, Vokietija, Slovėnija, Rumunija ir Lietuva. Gruodžio pirmą savaitę mokykloje paskelbtas konkursas tarptautinio projekto ERASMUS+ logotipui sukurti. 5-8 klasių mokiniai intensyviai plušėjo per dailės pamokas. Išklausę logotipui kurti skirtus reikalavimus, mokiniai pirmam konkurso etapui pateikė 73 piešinius su logotipais, atliktus įvairiomis piešimo technikomis. Antrajam konkurso etapui – parodai atrinkti 53 darbai. Trečiame etape 3 geriausius logotipus rinko mokytojų komisija: lietuvių k. mokytoja Simona Bajorinienė ir anglų k. mokytoja Daiva Kvietkuvienė. Savo nuomonę išreiškė ir mokiniai. Mokinių balsų skaičiavimo komisija – Greta Dambrauskaitė ir Vestina Bliavaitė – suskaičiavo 173 balsus. Mokytojų ir mokinių nuomonės išsiskyrė. Nuomonių persvarą lėmė mokytojų balsai. 1 vieta skirta 5b klasės mokinei Kamilei Kiliokaitytei, 2 vieta – 8a klasės mokinei Aistei Martinkutei, 3 vieta – 8a mokinei Eglei Nikšaitei ir daugiausiai mokinių balsų (32) surinkusiai 8a klasės mokinei Godai Jokubauskaitei skirta nominacija. Šios mokinės bus apdovanotos padėkos raštais ir dovanėlėmis. Trys geriausi logotipai toliau dalyvauja konkurse su kitų šalių logotipais.

Dailės mokytoja ekspertė Vida Karbauskienė

Tauragės moksleivių sąjungos organizuotoje konferencijoje ir mūsų mokiniai

Gruodžio 15 dieną Tauragės Žalgirių gimnazijoje vyko MS konferencija „Nepamesk galvos dėl puodelio kavos”, kuri subūrė jaunimą net ir savaitgalį praleisti mokykloje. Konferencijos metu jaunimas buvo skatinamas bendrauti, tobulinti komandinio darbo įgūdžius, politinės stebėsenos platformos „Žinau, ką renku” atstovė supažindino su jų rengiama veikla. Taip pat susirinkusieji diskutavo apie Lietuvos švietimo problemas rasdami bendrą sprendimą, bandė iškeltais klausimais suprasti tėvų, mokinių, mokytojų bei ministerijos požiūrį.

LMS Tauragės rajono mokinių savivaldų informavimo centro – MSIC informacija ir nuotrauka

Knygelės Ugandos vaikams

Mūsų mokyklos pradinukai ir jų mokytojos Kalėdų švenčių proga dovanoja angliškas knygeles Ugandos vaikams. Ketvirtokai džiaugiasi, kad jų padarytus skirtukus rankose laikys vaikai iš kito žemyno. Savanorės Ritos Grigalienės iniciatyva dovanėlės pasieks Afrikos vaikus. Kaip gera daryti gera!


Mokytoja Rasa Raudonienė

Išvyka į Latviją

Gruodžio 13 d. 8a, 8b bei 7 klasės mokiniai vyko į Latviją. Mokiniai apsilankė Latvijos kino miestelyje „Cinevilla‟, kur pamatė butaforinius pastatus, kurie atrodė visiškai kaip tikri ir mokiniams sunku buvo patikėti, kad tai ką mato nėra tikra. Vaikai išbandė aktoriaus profesiją. Buvo daug naujų, nepatirtų įspūdžių. Vėliau vykome į automobilių muziejų, kur žavėjomės pačiais seniausiai automobiliais, galėjome stebėti kaip keitėsi mašinos, kaip jos tobulėjo. Pritemus aplankėme Rygos senamiestį. Žavėjomės miesto kalėdiniu papuošimu, Kalėdomis kvepiančia muge.

Loreta Kivilienė

Integruota etikos ir informacinių technologijų pamoka

Gruodžio 11 dieną vyko integruota etikos ir informacinių technologijų pamoka. Pamokos tema ,,Mandagumas ir etiketo taisyklės”. 8a ir 8b klasių mokiniai per etikos pamokas kaupė informaciją, žiūrėdami trumpus video apie mandagumą. Taip pat prisiminė, susipažino su etiketo taisyklėmis prie stalo svečiuose, restorane, viešajame transporte, gatvėje, kalbant telefonu ir kt. Sukaupę nemažai informacijos, atsirinkę svarbiausius jiems dalykus, sukūrė lankstinukus. Naudodami savo sukurtus popierinius lankstinukus, atliko darbą kompiuteriu. Informacinių technologijų mokytoja Irena Ambrozienė priminė mokiniams, kokius pritaikys reikalingus IT įrankius, programas, internetinę informacijos paiešką. Taip pat mokytoja patarė, kaip teisingai rašyti tekstą, kuriant informacinį lankstinuką. Dėkojame Informacinių technologijų mokytojai I. Ambrozienei už pagalbą ir sklandų kūrybinį darbą.

Mokytoja I. Breiterienė

Rajoninė viktorina „Pažink Lietuvos saugomas teritorijas“

Pagramančio regioninio parko direkcija gruodžio 10 d. surengė viktoriną „Pažink Lietuvos saugomas teritorijas“. Renginyje dalyvo 2 Šilalės rajono ir 4 Tauragės mokyklų komandos. Tarp jų ir mūsų mokyklos 8 kl. mokinių komanda. (10 mokinių). Viktorina vyko advento laikotarpiu, tad mokiniams teko ne tik išbandyti jėgas, atsakant į klausimus, susijusius su saugomomis Lietuvos teritorijomis, bet ir apie advento papročius. Mokiniai rengė prisistatymą, atsakė į 20 viktorinos klausimų, pabendravo su kitų mokyklų mokiniais, daug naujo sužinojo apie piliakalnius, regioninius parkus, praplėtė žinias apie saugomus augalus bei gyvūnus. Po konkurso mokiniai vaišinosi Pagramančio regioninio parko darbuotojų išvirta arbata, sausainiais, žaidė žaidimus, kuriuos vedė Pagramančio Vaidilutė, dalinosi patirtais įspūdžiais bei apžiūrėjo naujas rengiamas edukacines erdves Pagramančio regioninio parko direkcijoje. Už šaunų dalyvavimą viktorinoje mūsų mokinių komanda apdovanota padėkos raštu.

Biologijos mokytoja A. Vaičiūnienė

Pamoka bibliotekoje

Gruodžio 7 d. lietuvių kalbos ir literatūros pamoka 8b klasės mokiniams vyko Tauragės B. Baltrušaitytės viešoje bibliotekoje. Čia moksleiviai susipažino su bibliotekos skyriais, vykdoma veikla, įgytas žinias pasitikrino viktorinoje ir kai kurie net laimėjo prizus. Tikimės, kad dabar visi 8b kl. mokiniai bus aktyvūs šios bibliotekos skaitytojai ir renginių dalyviai. Nuoširdžiai dėkojame bibliotekos darbuotojoms už žaismingą ir įdomią pamoką.

Lietuvių kalbos mokytoja D. Macijauskienė

5-7 klasių mokiniai dalyvauja kompiuterinių piešinių konkursuose

Kasmetiniuose kompiuterinių piešinių konkursuose „Žiemos fantazija 2018“ bei „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2018“ dalyvavo 5-7 klasių mokiniai. Darbų atranka vyko lapkričio – gruodžio mėn. Konkurso tikslas – ugdyti moksleivių kompiuterinę kultūrą, skatinti jų kūrybinius gebėjimus, kompiuterio naudojimą saviraiškai. Mokinių darbai turėjo atitikti konkurso tematiką, kūrėjai negalėjo naudotis internetu, ankstesnių konkursų darbų galerijomis. Šių mokinių darbai išsiųsti konkursams: K. Kiliokaitytės 5b, A. Petraičio 5b, D. Bertašiūtės 5a, G. Dambrauskaitės 7 kl., darbą konkursui atsiuntė A. Gestautas 7 kl. Dėkojame visiems mokiniams, kurie nuotaikingai piešė atvirukus. Taip visi kartu pajutome artėjančių švenčių nuotaiką.


IT mokytoja metodininkė I. Ambrozienė

Partneriai