Rajoninė geografijos olimpiada „MANO GAUBLYS“

Kovo 1 dieną Jovarų pagrindinėje mokykloje vyko rajono geografijos olimpiada „MANO GAUBLYS“ .
Sveikiname Roką Danusą 7a kl. mokinį laimėjusį I vietą,Justą Martinkų 6 kl. užėmusį III vietą.Džiaugiamės Liucijos Matemaitytės 6 kl., Agnės Merkelytės 6 kl., Aistės Martinkutės – 7 kl.,
Smiltės Navickaitės – 8 kl., Patricijos Ziekytės – 8 kl. geru pasirodymu. Linkime neprarasti noro domėtis supančiu pasauliu, „kopti” į aukščiausias žinių viršūnes. Sveikiname Roką ir Justą iškovojusius teisę 2018-04-14 dalyvauti respublikiniame Č.Kudabos geografijos konkurse.

Geografijos mokytoja Danguolė Jonikienė

Prizai iš Rumunijos

Septintokas Kajus ir aštuntokė Smiltė dalyvavo tarptautiniame fotografijos konkurse „Rudens nostalgija“, kurį organizavo Rumunijos Morenos vaikų klubas ir kuriame dalyvavo mokyklos iš daugelio Europos šalių. Mūsų mokinių nuotraukos apie rudenį vertinimo komisijos neliko nepastebėtos. Į mokyklą atkeliavo taurė, o konkurso nugalėtojai Kajus ir Smiltė apdovanoti diplomais už I vietą bei saldžiomis dovanėlėmis.

R. Bandzinienė

Šimtmečiui paminėti renginys „Mes lietuviai“

Vasario 15 dieną mokyklos bendruomenė minėjo Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį. Minėjimas prasidėjo 8.10 val. su „Tautiška giesme“. Mokytojai ir mokiniai sustojo į širdies pavidalo formą ir visi iškiliai sugiedojo himną. Vėliau visi sugrįžo į klases ir ruošė plakatą „100 palinkėjimų Lietuvai“. 5-8 klasių mokiniai pasistengė ir sukūrė įvairiausių linkėjimų. Jie linkėjo Lietuvai ir jos žmonėms vienybės ir darnos, dar tūkstančius metų išlikti gyvai ir nepriklausomai valstybei, mažesnės emigracijos, kad Lietuvos vardas niekada nedingtų nuo gaublio ir pan. Šiuos palinkėjimus kiekviena klasė iškilmingame minėjime visiems perskaitė garsiai. Po veiklos klasėse mokinių iškart laukė istorinių žinių viktorina „Lietuvos istorijos žinovas“. Dalyviai aktyviai atsakinėjo. Teisingiausiai į 5 turų klausimus atsakė 8 klasės komanda. Po viktorinos vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio minėjimas. Mokiniai ir mokytojai stebino ir džiugino vieni kitus atliekamomis dainomis. Paskutinė daina „Mano kraštas“, atliekama visų kartu, suvienijo: visi buvo susikibę už rankų, šypsojosi vieni kitiems, skandavo brangų žodį „Lietuva“.

S. Bajorinienė

Krepšinio 3×3 turnyras, skirtas Lietuvos 100 – čiui paminėti

Vasario 13 dieną vyko krepšinio 3×3 turnyras, skirtas Lietuvos 100 – čiui paminėti. Dalyvavo 3, 5, 6, 7,8 klasių berniukų komandos. Komandos buvo suskirstytos į du pogrupius. Pirmajame pogrupyje žaidė 3, 5 klasės mokiniai, nugalėtojais tapo trečiokai. Antrajame – 6, 7, 8 klasių mokiniai, nugalėtojais tapo aštuntokai. Naudingiausiu turnyro žaidėju pripažintas Faustas Butkus 8 kl. Dėkojame visiems dalyvavusiems.

Vida Šetkuvienė

Projektas „Gamta skatina išradingumą”

Visą pusmetį fizikos mokytoja Dalija Ramanauskienė, bibliotekininkė Birutė Vaivadienė ir 7-ų klasių mokiniai vykdė projektą „Gamta skatina išradingumą”. Buvo renkama medžiaga, aptariama, kur praktiškai pritaikoma gamtos išmintis. Skaidres ruošė 7b klasės mokinės Beatričė Dapšaitė ir Patricija Šedbaraitė, joms talkino mokytoja D.Ramanauskienė. Projektas buvo pristatytas artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 100 –čiui, vasario 12 d.Todėl mokiniai savo mintis, kodėl jie myli ir brangina Lietuvą, išsakė geltonuose, žaliuose ir raudonuose lapeliuose. Juos prisegė šalia Lietuvos žemėlapio. Susipažino su B.Vaivadienės parengta paroda apie Lietuvą. Projekto „Gamta skatina išradingumą” pristatyme dalyvavo 7a, 7b, 8 klasės. Pamatėme, kiek daug žmogus gali pasimokyti iš gamtos, kaip tobulai joje viskas sutvarkyta, kiek yra dar neatskleistų paslapčių. Pristatymas vyko skaityklos patalpose.

Birutė Vaivadienė

Valstybės šimtmetis skaičiais ir faktais

Matematikos mokytoja Gražina Statkuvienė ir bibliotekininkė Birutė Vaivadienė vedė integruotų matematikos ir lietuvių kalbos pamokų ciklą „Valstybės šimtmetis skaičiais ir faktais“ 5, 6, 7a, 8 kl. Šios pamokos taip pat skatino prisiminti istorijos, geografijos, informacinių technologijų žinias, mokė mokinius bendrauti ir dirbti komandoje. Prisimintos žinios apie Lietuvos vėliavą, himną, prezidentus, pinigus. Užduočių netrūko, pamokos buvo labai darbingos. Trūkstamų žinių mokiniai galėjo rasti enciklopedijose ir planšetėse.

Birutė Vaivadienė

Išvyka į Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centrą

Vasario 9 dieną 4a klasės mokiniai lankėsi Norkaičių tradicinių amatų ir etnokultūros centre. Mokinius supažindino su vienu seniausių lietuvių amatų – audimu. Vaikai apžiūrėjo audimo stakles. Patys apsipynė trispalvę juostelę ant rankos. Mokinius pavaišino žolelių arbata ir kaimiškais meduoliais, mokė šokti lietuvių liaudies šokius. Visi išbandė savo jėgas čiuoždami medinėmis slidėmis.

Mokytoja Eslanda Mikavičienė

Mokyklinė 5-8 kl. mokinių biologijos olimpiada

Vasario 7 d. vyko mokyklinė 5- 8 kl. mokinių biologijos olimpiada. Joje dalyvavo 5 kl. mokinė G. Plyskaitytė, ( A. Mozūraitis ir E. Krakytė – sirgo), 6 kl. mokiniai: G. Dambrauskaitė ir A. Gestautas, 7 kl. mokiniai: A. Martinkutė ir R. Danusas bei 8 kl. mok. P. Jasaitytė ir K. Norbutaitė. Geriausiai sekėsi atlikti užduotis 6 kl. mok. A. Gestautui (39 taškai) – I vieta, 7kl. mok. R. Danusui (31 taškas) – II vieta ir P. Jasaitytei ( 30 taškų) – III vieta . Sveikiname nugalėtojus !

Biologijos mokytoja

Žodžiai Lietuvai

Pasitikdami Lietuvos atkūrimo jubiliejų mūsų mokyklos 5-8 kl. mokiniai pristatė projektą „Žodžiai Lietuvai – mano Tėvynei“. Visą savaitę įvairiose mokyklos erdvėse – skaitykloje, pradinukų poilsio kampelyje, aktų salėje – skambėjo poetų Just. Marcinkevičiaus, M. Martinaičio, J. Degutytės, J. Aisčio, B. Brazdžionio, A. Baltakio, P. Vaičaičio, Maironio, M. Vainilaičio, A. Puišytės ir kt. eilės. Mokiniai, išsirinkę kūrinius, galėjo pasirinkti, ar išmokę atmintinai deklamuos, ar raiškiai paskaitys. Taip pat turėjo galimybę pasinaudodami savo kūrybiniais gebėjimais savarankiškai režisuoti, kurti scenos apipavidalinimą, sceninį įvaizdį, pritaikyti muziką ir pristatyti savo klasės pasirodymą žiūrovams. Geriausiai pasiruošę buvo 8 kl. mokiniai. Jų dalyvavo daugiausia, beveik visi eilėraščius deklamavo atmintinai, buvo pasiruošę ir dekoracijas, ir muzikinius intarpus, ir pasipuošę tautine atributika. Nors vieniems geriau pavyko, kitiems prasčiau, tačiau eilės skambėjo iš širdies.

Lietuvių kalbos mokytojos

Partneriai