Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas 2018 m. III ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius  
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui  
3. Mokytojas ekspertas*  
4. Mokytojas metodininkas* 1050
5. Vyresnysis mokytojas* 978
6. Mokytojas* 922
7. Specialusis pedagogas  
8. Logopedas  
9.

Socialinis pedagogas

 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 
11.

Grupės auklėtojas

668
 12.  Bibliotekininkė  
13.   Mokytojo padėjėjas  
14.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams  
15.   Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius  
16.   Vyr. buhalteris  
17.   Raštinės sekretorė  
18.   Tarnybinių patalpų valytoja  400
19.   Statinių priežiūros darbininkas  400
 20.  Kiemsargis  
21.   Budėtojas  

Pastabos: *už 18 savaitinių valandų.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai