Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. IV ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius 1  nesutinka**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 nesutinka**
3. Mokytojas ekspertas* 1 nesutinka** 
4. Mokytojas metodininkas* 19 1380
5. Vyresnysis mokytojas* 2 1276
6. Mokytojas* 4 1207
7. Specialusis pedagogas 1  nesutinka**
8. Logopedas 1 nesutinka** 
9.

Socialinis pedagogas

1

nesutinka** 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

2

1092
11.

Pailgintos dienos grupės auklėtojas

4

808
12.

Mokytojo padėjėjas

4

573
 13.  Skaityklos vedėjas 1 nesutinka** 
14.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 nesutinka** 
15.   Inžinierius kompiuterinei technikai 1 nesutinka** 
16.   Vyr. buhalteris 1 nesutinka** 
17.   Raštinės vedėjas 1 nesutinka** 
18.   Valytojas 6 555
19.   Statinių priežiūros darbininkas 2  555
 20.  Kiemsargis 1  nesutinka**
21.   Budėtojas 1 nesutinka** 

Pastabos: *už 36 savaitines valandas

                  **pateikiamas tik gavus sutikimą

2019 metų darbo užmokestis IV ketv.
 2019 metų darbo užmokestis III ketv.
2019 metų darbo užmokestis II ketv.
2019 metų darbo užmokestis I ketv.
2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai