Darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m. II ketvirčio numatytasis (paskirtasis) vidutinis darbo užmokestis su priedais (Eur)
1. Direktorius 1  nesutinka**
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 nesutinka**
3. Mokytojas ekspertas* 1 nesutinka** 
4. Mokytojas metodininkas* 20 1380
5. Vyresnysis mokytojas* 2 1276
6. Mokytojas* 3 1207
7. Specialusis pedagogas 1  nesutinka**
8. Logopedas 1 nesutinka** 
9.

Socialinis pedagogas

1

nesutinka** 
10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

1

nesutinka** 
11.

Grupės auklėtojas

2

871
 12.  Skaityklos vedėjas 1 nesutinka** 
13.   Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 nesutinka** 
14.   Inžinierius kompiuterinei technikai 1 nesutinka** 
15.   Vyr. buhalteris 1 nesutinka** 
16.   Raštinės vedėjas 1 nesutinka** 
17.   Valytojas 6 555
18.   Statinių priežiūros darbininkas 2  555
 19.  Kiemsargis 1  nesutinka**
20.   Budėtojas 1 nesutinka** 

Pastabos: *už 36 savaitines valandas

                  **pateikiamas tik gavus sutikimą

 
2019 metų darbo užmokestis II ketv.
2019 metų darbo užmokestis I ketv.
2018 metų darbo užmokestis
2017 metų darbo užmokestis
2016 metų darbo užmokestis
2015 metų darbo užmokestis
2014 metų darbo užmokestis
2013 metų darbo užmokestis
2012 metų darbo užmokestis
2011 metų darbo užmokestis

Partneriai